Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo dài

guest#23315
guest#23315
Xếp hạng 89877
1704 những trò chơi 1593 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.49%
guest#26813
guest#26813
Xếp hạng 89210
2361 những trò chơi 1946 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 82.42%
guest#15051
guest#15051
Xếp hạng 82183
1515 những trò chơi 1424 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.99%
Chỗ Người chơi
#4 guest#22646 guest#22646 Rating 81274 Games 1766 Wins 1586 Win rate 89.81% Positions 0
#5 guest#21557 guest#21557 Rating 77108 Games 1497 Wins 1414 Win rate 94.46% Positions 0
#6 guest#33162 guest#33162 Rating 74365 Games 1499 Wins 1347 Win rate 89.86% Positions 0
#7 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#8 SNOWMAN SNOWMAN Rating 61612 Games 1328 Wins 1180 Win rate 88.86% Positions 0
#9 guest#31576 guest#31576 Rating 61176 Games 1228 Wins 1114 Win rate 90.72% Positions 0
#10 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 56512 Games 936 Wins 916 Win rate 97.86% Positions 0
#11 guest#21788 guest#21788 Rating 48975 Games 963 Wins 894 Win rate 92.83% Positions 0
#12 guest#39274 guest#39274 Rating 47892 Games 1036 Wins 907 Win rate 87.55% Positions 0
#13 guest#21345 guest#21345 Rating 47293 Games 978 Wins 871 Win rate 89.06% Positions 0
#14 guest#15160 guest#15160 Rating 45317 Games 887 Wins 830 Win rate 93.57% Positions 0
#15 guest#20802 guest#20802 Rating 44425 Games 1138 Wins 920 Win rate 80.84% Positions 0
#16 павел_2 павел_2 Rating 44045 Games 1267 Wins 1031 Win rate 81.37% Positions 0
#17 guest#22363 guest#22363 Rating 40912 Games 2041 Wins 1319 Win rate 64.63% Positions 0
#18 guest#22328 guest#22328 Rating 40562 Games 729 Wins 686 Win rate 94.1% Positions 0
#19 олег олег Rating 40045 Games 831 Wins 750 Win rate 90.25% Positions 0
#20 guest#41171 guest#41171 Rating 40017 Games 800 Wins 720 Win rate 90% Positions 0
#21 guest#34692 guest#34692 Rating 39740 Games 750 Wins 688 Win rate 91.73% Positions 0
#22 guest#32802 guest#32802 Rating 33041 Games 683 Wins 618 Win rate 90.48% Positions 0
#23 guest#35271 guest#35271 Rating 28562 Games 544 Wins 494 Win rate 90.81% Positions 0
#24 guest#24435 guest#24435 Rating 26749 Games 680 Wins 569 Win rate 83.68% Positions 0
#25 Alexander_25602 Alexander_25602 Rating 25271 Games 495 Wins 444 Win rate 89.7% Positions 0
notify icon