Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo dài

guest#20452
guest#20452
Xếp hạng 40691
1351 những trò chơi 1052 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 77.87%
олег
олег
Xếp hạng 40045
831 những trò chơi 750 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 90.25%
guest#22646
guest#22646
Xếp hạng 37966
889 những trò chơi 786 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 88.41%
Chỗ Người chơi
#4 guest#21557 guest#21557 Rating 37730 Games 788 Wins 736 Win rate 93.4% Positions 0
#5 guest#15160 guest#15160 Rating 30221 Games 611 Wins 562 Win rate 91.98% Positions 0
#6 павел_2 павел_2 Rating 30078 Games 930 Wins 745 Win rate 80.11% Positions 0
#7 guest#26813 guest#26813 Rating 25234 Games 832 Wins 621 Win rate 74.64% Positions 0
#8 guest#15297 guest#15297 Rating 24898 Games 640 Wins 537 Win rate 83.91% Positions 0
#9 SNOWMAN SNOWMAN Rating 24724 Games 603 Wins 516 Win rate 85.57% Positions 0
#10 guest#31576 guest#31576 Rating 24546 Games 531 Wins 465 Win rate 87.57% Positions 0
#11 guest#20802 guest#20802 Rating 22901 Games 530 Wins 436 Win rate 82.26% Positions 0
#12 guest#22363 guest#22363 Rating 22708 Games 741 Wins 527 Win rate 71.12% Positions 0
#13 guest#23009 guest#23009 Rating 22271 Games 636 Wins 506 Win rate 79.56% Positions 0
#14 guest#24435 guest#24435 Rating 21334 Games 527 Wins 448 Win rate 85.01% Positions 0
#15 guest#21222 guest#21222 Rating 20992 Games 523 Wins 453 Win rate 86.62% Positions 0
#16 google112299437585141885296 google112299437585141885296 Rating 19241 Games 430 Wins 377 Win rate 87.67% Positions 0
#17 guest#21788 guest#21788 Rating 17847 Games 378 Wins 332 Win rate 87.83% Positions 0
#18 guest#26758 guest#26758 Rating 15511 Games 312 Wins 278 Win rate 89.1% Positions 0
#19 ЛисаиКолобок ЛисаиКолобок Rating 12451 Games 198 Wins 189 Win rate 95.45% Positions 0
#20 guest#23315 guest#23315 Rating 12263 Games 251 Wins 218 Win rate 86.85% Positions 0
#21 guest#25620 guest#25620 Rating 11091 Games 271 Wins 224 Win rate 82.66% Positions 0
#22 guest#21256 guest#21256 Rating 10730 Games 271 Wins 218 Win rate 80.44% Positions 0
#23 guest#26804 guest#26804 Rating 9690 Games 260 Wins 199 Win rate 76.54% Positions 0
#24 guest#32162 guest#32162 Rating 8674 Games 162 Wins 145 Win rate 89.51% Positions 0
#25 guest#16443 guest#16443 Rating 8295 Games 165 Wins 155 Win rate 93.94% Positions 0
notify icon