Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Trận hải chiến

CaMa9l_3a6aBHa9l
CaMa9l_3a6aBHa9l
Xếp hạng 7008
345 những trò chơi 228 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 66.09%
Tekilla
Tekilla
Xếp hạng 6817
361 những trò chơi 237 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 65.65%
3aTTeKaHka_Co_CMeTaHkou
3aTTeKaHka_Co_CMeTaHkou
Xếp hạng 6477
336 những trò chơi 225 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 66.96%
Chỗ Người chơi
#4 ethomaz ethomaz Rating 6257 Games 367 Wins 228 Win rate 62.13% Positions 0
#5 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 6251 Games 322 Wins 214 Win rate 66.46% Positions 0
#6 Fenrilar Fenrilar Rating 6235 Games 353 Wins 232 Win rate 65.72% Positions 0
#7 Black_Look Black_Look Rating 6213 Games 315 Wins 206 Win rate 65.4% Positions 0
#8 Essence Essence Rating 6181 Games 354 Wins 229 Win rate 64.69% Positions 0
#9 Gabby Gabby Rating 6168 Games 352 Wins 227 Win rate 64.49% Positions 0
#10 Agnostic2020 Agnostic2020 Rating 6139 Games 353 Wins 223 Win rate 63.17% Positions 0
#11 Arch3s Arch3s Rating 6067 Games 317 Wins 212 Win rate 66.88% Positions 0
#12 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 6058 Games 346 Wins 227 Win rate 65.61% Positions 0
#13 Daladred Daladred Rating 6044 Games 338 Wins 222 Win rate 65.68% Positions 0
#14 dazz dazz Rating 5993 Games 391 Wins 246 Win rate 62.92% Positions 0
#15 Liona Liona Rating 5990 Games 339 Wins 219 Win rate 64.6% Positions +1
#16 GameDevTycoon GameDevTycoon Rating 5990 Games 362 Wins 225 Win rate 62.15% Positions -1
#17 RealSteel|VaMpiR(cl) RealSteel|VaMpiR(cl) Rating 5972 Games 320 Wins 207 Win rate 64.69% Positions 0
#18 Hugira Hugira Rating 5957 Games 344 Wins 224 Win rate 65.12% Positions 0
#19 E2E4 E2E4 Rating 5928 Games 338 Wins 215 Win rate 63.61% Positions 0
#20 JOKSEK_PAPEAP JOKSEK_PAPEAP Rating 5926 Games 347 Wins 220 Win rate 63.4% Positions 0
#21 Vetal' Vetal' Rating 5924 Games 339 Wins 216 Win rate 63.72% Positions 0
#22 Shisha Shisha Rating 5905 Games 334 Wins 208 Win rate 62.28% Positions 0
#23 HanPuMeP HanPuMeP Rating 5888 Games 344 Wins 225 Win rate 65.41% Positions 0
#24 RoditeliyexaliBROpriexali RoditeliyexaliBROpriexali Rating 5887 Games 357 Wins 221 Win rate 61.9% Positions 0
#25 APTA_HE_TPOHb_TAHK APTA_HE_TPOHb_TAHK Rating 5879 Games 307 Wins 196 Win rate 63.84% Positions 0
notify icon