Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Trận hải chiến

guest#32225
guest#32225
Xếp hạng 2337
377 những trò chơi 190 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 50.4%
xander
xander
Xếp hạng 1653
83 những trò chơi 57 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 68.67%
Fazer
Fazer
Xếp hạng 1648
57 những trò chơi 42 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 73.68%
Chỗ Người chơi
#4 Theresakl Theresakl Rating 1648 Games 75 Wins 51 Win rate 68% Positions 0
#5 Cherry_Pie Cherry_Pie Rating 1576 Games 79 Wins 55 Win rate 69.62% Positions 0
#6 Jopa Jopa Rating 1572 Games 67 Wins 47 Win rate 70.15% Positions 0
#7 sasha35 sasha35 Rating 1562 Games 75 Wins 50 Win rate 66.67% Positions 0
#8 fassk fassk Rating 1473 Games 77 Wins 52 Win rate 67.53% Positions 0
#9 OscarJep OscarJep Rating 1466 Games 81 Wins 53 Win rate 65.43% Positions 0
#10 Sweete Sweete Rating 1461 Games 66 Wins 46 Win rate 69.7% Positions 0
#11 Best Play Best Play Rating 1446 Games 88 Wins 57 Win rate 64.77% Positions 0
#12 TTaJlo4ka_Bblpy4aJlo4ka TTaJlo4ka_Bblpy4aJlo4ka Rating 1440 Games 69 Wins 47 Win rate 68.12% Positions 0
#13 miledi miledi Rating 1433 Games 91 Wins 57 Win rate 62.64% Positions 0
#14 brainfucker brainfucker Rating 1424 Games 90 Wins 56 Win rate 62.22% Positions +1
#15 DrReplintJr DrReplintJr Rating 1424 Games 76 Wins 50 Win rate 65.79% Positions -1
#16 sweetiepoly sweetiepoly Rating 1417 Games 82 Wins 48 Win rate 58.54% Positions 0
#17 dimon16101984 dimon16101984 Rating 1396 Games 65 Wins 45 Win rate 69.23% Positions +4
#18 aida111 aida111 Rating 1393 Games 71 Wins 45 Win rate 63.38% Positions -1
#19 JoJoshakar JoJoshakar Rating 1367 Games 68 Wins 47 Win rate 69.12% Positions -1
#20 Riamarina Riamarina Rating 1365 Games 72 Wins 48 Win rate 66.67% Positions -1
#21 Daladred Daladred Rating 1339 Games 71 Wins 49 Win rate 69.01% Positions -1
#22 a-mirsk a-mirsk Rating 1335 Games 66 Wins 43 Win rate 65.15% Positions 0
#23 CTyDeHTka_B_Me4Tax CTyDeHTka_B_Me4Tax Rating 1332 Games 80 Wins 49 Win rate 61.25% Positions 0
#24 frezerovshik frezerovshik Rating 1331 Games 80 Wins 50 Win rate 62.5% Positions 0
#25 123456 123456 Rating 1330 Games 87 Wins 51 Win rate 58.62% Positions 0
notify icon