Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Tetris

Ingeborge
Ingeborge
Xếp hạng 7130
125 những trò chơi 125 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
Asta
Asta
Xếp hạng 2711
161 những trò chơi 155 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.27%
lisich
lisich
Xếp hạng 1313
34 những trò chơi 31 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 91.18%
Chỗ Người chơi
#4 skur7rle skur7rle Rating 1098 Games 38 Wins 27 Win rate 71.05% Positions 0
#5 монашка монашка Rating 818 Games 46 Wins 39 Win rate 84.78% Positions 0
#6 shmel shmel Rating 776 Games 14 Wins 11 Win rate 78.57% Positions 0
#7 google104811291957917386611 google104811291957917386611 Rating 598 Games 10 Wins 3 Win rate 30% Positions 0
#8 Hiro Hiro Rating 574 Games 12 Wins 12 Win rate 100% Positions 0
#9 Next Gen Next Gen Rating 519 Games 13 Wins 13 Win rate 100% Positions 0
#10 guest#15328 guest#15328 Rating 494 Games 10 Wins 10 Win rate 100% Positions 0
#11 google110836866384097759245 google110836866384097759245 Rating 484 Games 10 Wins 10 Win rate 100% Positions 0
#12 guest#20085 guest#20085 Rating 448 Games 10 Wins 9 Win rate 90% Positions 0
#13 D2AReX D2AReX Rating 415 Games 12 Wins 12 Win rate 100% Positions 0
#14 DrClumsy DrClumsy Rating 407 Games 55 Wins 22 Win rate 40% Positions 0
#15 o.chirko2 o.chirko2 Rating 281 Games 3 Wins 3 Win rate 100% Positions 0
#16 Настенька Настенька Rating 272 Games 10 Wins 7 Win rate 70% Positions 0
#17 guest#20049 guest#20049 Rating 262 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#18 Say Say Rating 255 Games 10 Wins 7 Win rate 70% Positions 0
#19 facebook639460560231520 facebook639460560231520 Rating 252 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#20 X0xa X0xa Rating 250 Games 8 Wins 5 Win rate 62.5% Positions 0
#21 guest#15415 guest#15415 Rating 248 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#22 guest#17789 guest#17789 Rating 248 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#23 id485725217 id485725217 Rating 247 Games 3 Wins 3 Win rate 100% Positions 0
#24 guest#32737 guest#32737 Rating 242 Games 6 Wins 5 Win rate 83.33% Positions 0
#25 Alex31 Alex31 Rating 239 Games 7 Wins 5 Win rate 71.43% Positions 0
notify icon