Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Tetris

Ingeborge
Ingeborge
Xếp hạng 7130
125 những trò chơi 125 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
facebook2877701415851616
facebook2877701415851616
Xếp hạng 6050
226 những trò chơi 182 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 80.53%
Asta
Asta
Xếp hạng 2711
161 những trò chơi 155 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.27%
Chỗ Người chơi
#4 lisich lisich Rating 1313 Games 34 Wins 31 Win rate 91.18% Positions 0
#5 skur7rle skur7rle Rating 1098 Games 38 Wins 27 Win rate 71.05% Positions 0
#6 shmel shmel Rating 776 Games 14 Wins 11 Win rate 78.57% Positions 0
#7 монашка монашка Rating 771 Games 47 Wins 39 Win rate 82.98% Positions 0
#8 google109042252168877220138 google109042252168877220138 Rating 628 Games 63 Wins 30 Win rate 47.62% Positions 0
#9 google104811291957917386611 google104811291957917386611 Rating 598 Games 10 Wins 3 Win rate 30% Positions 0
#10 Hiro Hiro Rating 574 Games 12 Wins 12 Win rate 100% Positions 0
#11 Next Gen Next Gen Rating 519 Games 13 Wins 13 Win rate 100% Positions 0
#12 guest#15328 guest#15328 Rating 494 Games 10 Wins 10 Win rate 100% Positions 0
#13 google110836866384097759245 google110836866384097759245 Rating 484 Games 10 Wins 10 Win rate 100% Positions 0
#14 guest#20085 guest#20085 Rating 448 Games 10 Wins 9 Win rate 90% Positions 0
#15 D2AReX D2AReX Rating 415 Games 12 Wins 12 Win rate 100% Positions 0
#16 DrClumsy DrClumsy Rating 407 Games 55 Wins 22 Win rate 40% Positions 0
#17 google103825444231557398974 google103825444231557398974 Rating 366 Games 64 Wins 34 Win rate 53.13% Positions 0
#18 o.chirko2 o.chirko2 Rating 281 Games 3 Wins 3 Win rate 100% Positions 0
#19 Настенька Настенька Rating 272 Games 10 Wins 7 Win rate 70% Positions 0
#20 guest#32020 guest#32020 Rating 265 Games 6 Wins 5 Win rate 83.33% Positions 0
#21 guest#20049 guest#20049 Rating 262 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#22 Say Say Rating 255 Games 10 Wins 7 Win rate 70% Positions 0
#23 facebook639460560231520 facebook639460560231520 Rating 252 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#24 X0xa X0xa Rating 250 Games 8 Wins 5 Win rate 62.5% Positions 0
#25 guest#17789 guest#17789 Rating 248 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions +1
notify icon