Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Trò xếp bài Solitaire

guest#436070
guest#436070
Xếp hạng 4178
306 những trò chơi 184 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 60.13%
guest#39274
guest#39274
Xếp hạng 2683
395 những trò chơi 217 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 54.94%
guest#431583
guest#431583
Xếp hạng 965
52 những trò chơi 39 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 75%
Chỗ Người chơi
#4 google108735947163201697440 google108735947163201697440 Rating 490 Games 11 Wins 10 Win rate 90.91% Positions 0
#5 Zena FRA Zena FRA Rating 313 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#6 Danil21 Danil21 Rating 244 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#7 AkriLlLka AkriLlLka Rating 243 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#8 HouruSinkara HouruSinkara Rating 242 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#9 3taya3 3taya3 Rating 242 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#10 Risochka Risochka Rating 234 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#11 Queenslipper Queenslipper Rating 234 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#12 kak_yDaB4uk_cTTok kak_yDaB4uk_cTTok Rating 227 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#13 PokypkaGruzovikov PokypkaGruzovikov Rating 227 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#14 Ironsmasher Ironsmasher Rating 226 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#15 ASHABIST ASHABIST Rating 226 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#16 Tany Tany Rating 226 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#17 DustinCaf DustinCaf Rating 220 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#18 ekaterinaMM ekaterinaMM Rating 216 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#19 Cepblu_kapDuHaJlb4uk Cepblu_kapDuHaJlb4uk Rating 207 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#20 cJIa6ak cJIa6ak Rating 203 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#21 guest#633800 guest#633800 Rating 202 Games 9 Wins 4 Win rate 44.44% Positions 0
#22 saboxeetor saboxeetor Rating 200 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#23 paragonessa paragonessa Rating 197 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#24 mahach mahach Rating 189 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#25 glyngeacype glyngeacype Rating 189 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
notify icon