Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Trò xếp bài Solitaire

google108735947163201697440
google108735947163201697440
Xếp hạng 490
11 những trò chơi 10 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 90.91%
Zena FRA
Zena FRA
Xếp hạng 313
4 những trò chơi 4 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
DuKe
DuKe
Xếp hạng 186
1 những trò chơi 0 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 0%
Chỗ Người chơi
#4 Dvoreck1 Dvoreck1 Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#5 V5Molnia V5Molnia Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#6 buonta buonta Rating 170 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#7 Danil21 Danil21 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#8 guest#32073 guest#32073 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#9 MoDiE MoDiE Rating 160 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#10 X0xa X0xa Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#11 staff staff Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#12 micah micah Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#13 Танчик Танчик Rating 143 Games 3 Wins 2 Win rate 66.67% Positions 0
#14 Erasedka Erasedka Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#15 fasolka fasolka Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#16 Shokoladojka Shokoladojka Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#17 guest#47125 guest#47125 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#18 guest#48389 guest#48389 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#19 Чел-ты Чел-ты Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#20 guest#56415 guest#56415 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#21 Black_Look Black_Look Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#22 0ssTraSI Ko4erbI}|{kA 0ssTraSI Ko4erbI}|{kA Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#23 HacTblpHblu_MaJlb4uk HacTblpHblu_MaJlb4uk Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#24 RealSteel|VaMpiR(cl) RealSteel|VaMpiR(cl) Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#25 Afro-dita Afro-dita Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
notify icon