Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Trò xếp bài Solitaire

guest#39274
guest#39274
Xếp hạng 2683
395 những trò chơi 217 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 54.94%
guest#431583
guest#431583
Xếp hạng 631
41 những trò chơi 30 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 73.17%
google108735947163201697440
google108735947163201697440
Xếp hạng 490
11 những trò chơi 10 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 90.91%
Chỗ Người chơi
#4 Zena FRA Zena FRA Rating 313 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#5 guest#633800 guest#633800 Rating 295 Games 4 Wins 3 Win rate 75% Positions 0
#6 guest#431584 guest#431584 Rating 258 Games 37 Wins 8 Win rate 21.62% Positions 0
#7 Danil21 Danil21 Rating 244 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#8 DuKe DuKe Rating 186 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#9 Dvoreck1 Dvoreck1 Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#10 V5Molnia V5Molnia Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#11 buonta buonta Rating 170 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#12 guest#32073 guest#32073 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#13 guest#163025 guest#163025 Rating 165 Games 2 Wins 1 Win rate 50% Positions 0
#14 MoDiE MoDiE Rating 160 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#15 google111301104770986166889 google111301104770986166889 Rating 160 Games 2 Wins 1 Win rate 50% Positions 0
#16 doingsending doingsending Rating 151 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#17 X0xa X0xa Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#18 staff staff Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#19 micah micah Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#20 rapedZes rapedZes Rating 146 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#21 Танчик Танчик Rating 143 Games 3 Wins 2 Win rate 66.67% Positions 0
#22 Tanusha1989 Tanusha1989 Rating 141 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#23 Erasedka Erasedka Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#24 RostyslavK. RostyslavK. Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#25 deadfox deadfox Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
notify icon