Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Bài tấn đơn giản

guest#35647
guest#35647
Xếp hạng 180117
4292 những trò chơi 2269 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 52.87%
guest#27612
guest#27612
Xếp hạng 114507
4319 những trò chơi 2814 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 65.15%
guest#35153
guest#35153
Xếp hạng 64393
3007 những trò chơi 2040 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 67.84%
Chỗ Người chơi
#4 guest#32764 guest#32764 Rating 46630 Games 1951 Wins 1345 Win rate 68.94% Positions 0
#5 guest#40016 guest#40016 Rating 44576 Games 1012 Wins 431 Win rate 42.59% Positions 0
#6 guest#32100 guest#32100 Rating 44262 Games 2621 Wins 1675 Win rate 63.91% Positions 0
#7 guest#35994 guest#35994 Rating 43735 Games 1029 Wins 465 Win rate 45.19% Positions 0
#8 guest#33116 guest#33116 Rating 42640 Games 2466 Wins 1582 Win rate 64.15% Positions 0
#9 guest#28041 guest#28041 Rating 41311 Games 1355 Wins 698 Win rate 51.51% Positions 0
#10 guest#35040 guest#35040 Rating 35839 Games 1448 Wins 701 Win rate 48.41% Positions 0
#11 guest#24435 guest#24435 Rating 34532 Games 994 Wins 679 Win rate 68.31% Positions 0
#12 somaandciya somaandciya Rating 31520 Games 572 Wins 196 Win rate 34.27% Positions 0
#13 Pti4ka Pti4ka Rating 25584 Games 562 Wins 161 Win rate 28.65% Positions 0
#14 opponent_63 opponent_63 Rating 22945 Games 1178 Wins 512 Win rate 43.46% Positions 0
#15 guest#36484 guest#36484 Rating 19042 Games 866 Wins 380 Win rate 43.88% Positions 0
#16 Ingeborge Ingeborge Rating 18521 Games 776 Wins 249 Win rate 32.09% Positions 0
#17 guest#39028 guest#39028 Rating 17077 Games 609 Wins 201 Win rate 33% Positions 0
#18 NAVY NAVY Rating 15184 Games 752 Wins 455 Win rate 60.51% Positions 0
#19 Настенька Настенька Rating 14638 Games 1066 Wins 312 Win rate 29.27% Positions 0
#20 GalinaIvanovna1488 GalinaIvanovna1488 Rating 14477 Games 587 Wins 204 Win rate 34.75% Positions 0
#21 guest#24818 guest#24818 Rating 14296 Games 303 Wins 135 Win rate 44.55% Positions 0
#22 Kizuru Kizuru Rating 13968 Games 558 Wins 216 Win rate 38.71% Positions 0
#23 KrIkE KrIkE Rating 13699 Games 579 Wins 218 Win rate 37.65% Positions 0
#24 5665314 5665314 Rating 13492 Games 542 Wins 209 Win rate 38.56% Positions 0
#25 E2E4 E2E4 Rating 13350 Games 565 Wins 221 Win rate 39.12% Positions 0
notify icon