Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Bài tấn đơn giản

guest#35647
guest#35647
Xếp hạng 186968
4423 những trò chơi 2329 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 52.66%
guest#27612
guest#27612
Xếp hạng 115375
4377 những trò chơi 2847 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 65.04%
guest#35153
guest#35153
Xếp hạng 72346
3340 những trò chơi 2280 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 68.26%
Chỗ Người chơi
#4 guest#28041 guest#28041 Rating 64956 Games 2500 Wins 1283 Win rate 51.32% Positions 0
#5 guest#32100 guest#32100 Rating 55060 Games 3418 Wins 1992 Win rate 58.28% Positions 0
#6 guest#35994 guest#35994 Rating 50785 Games 1206 Wins 549 Win rate 45.52% Positions 0
#7 guest#40016 guest#40016 Rating 49131 Games 1141 Wins 479 Win rate 41.98% Positions 0
#8 IGROK IGROK Rating 47915 Games 801 Wins 421 Win rate 52.56% Positions 0
#9 guest#32764 guest#32764 Rating 46630 Games 1951 Wins 1345 Win rate 68.94% Positions 0
#10 guest#47947 guest#47947 Rating 44213 Games 1120 Wins 445 Win rate 39.73% Positions 0
#11 guest#33116 guest#33116 Rating 42554 Games 2486 Wins 1592 Win rate 64.04% Positions 0
#12 guest#35040 guest#35040 Rating 40772 Games 1794 Wins 857 Win rate 47.77% Positions 0
#13 guest#71608 guest#71608 Rating 40241 Games 739 Wins 355 Win rate 48.04% Positions 0
#14 guest#24435 guest#24435 Rating 34532 Games 994 Wins 679 Win rate 68.31% Positions 0
#15 somaandciya somaandciya Rating 32804 Games 785 Wins 269 Win rate 34.27% Positions 0
#16 guest#48937 guest#48937 Rating 31507 Games 1175 Wins 749 Win rate 63.74% Positions 0
#17 guest#64768 guest#64768 Rating 31161 Games 990 Wins 278 Win rate 28.08% Positions 0
#18 guest#69478 guest#69478 Rating 27787 Games 1348 Wins 361 Win rate 26.78% Positions 0
#19 Pti4ka Pti4ka Rating 26710 Games 793 Wins 236 Win rate 29.76% Positions 0
#20 guest#40143 guest#40143 Rating 26580 Games 933 Wins 634 Win rate 67.95% Positions 0
#21 roman1728 roman1728 Rating 23919 Games 961 Wins 319 Win rate 33.19% Positions 0
#22 guest#36484 guest#36484 Rating 23753 Games 1133 Wins 505 Win rate 44.57% Positions 0
#23 opponent_63 opponent_63 Rating 22945 Games 1178 Wins 512 Win rate 43.46% Positions 0
#24 guest#62937 guest#62937 Rating 22361 Games 413 Wins 216 Win rate 52.3% Positions 0
#25 Ingeborge Ingeborge Rating 19696 Games 803 Wins 262 Win rate 32.63% Positions 0
notify icon