Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Bài tấn đơn giản

guest#27612
guest#27612
Xếp hạng 48489
1739 những trò chơi 1095 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 62.97%
somaandciya
somaandciya
Xếp hạng 32344
375 những trò chơi 120 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 32%
Pti4ka
Pti4ka
Xếp hạng 27076
360 những trò chơi 108 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 30%
Chỗ Người chơi
#4 guest#24435 guest#24435 Rating 23122 Games 666 Wins 433 Win rate 65.02% Positions 0
#5 opponent_63 opponent_63 Rating 20677 Games 981 Wins 455 Win rate 46.38% Positions 0
#6 GalinaIvanovna1488 GalinaIvanovna1488 Rating 13108 Games 354 Wins 124 Win rate 35.03% Positions 0
#7 guest#22191 guest#22191 Rating 11086 Games 311 Wins 115 Win rate 36.98% Positions 0
#8 Ingeborge Ingeborge Rating 10282 Games 586 Wins 179 Win rate 30.55% Positions 0
#9 Romindina Romindina Rating 9905 Games 359 Wins 112 Win rate 31.2% Positions 0
#10 Rumpull Rumpull Rating 9838 Games 349 Wins 110 Win rate 31.52% Positions 0
#11 Quest Quest Rating 9211 Games 366 Wins 124 Win rate 33.88% Positions 0
#12 AddedySnory AddedySnory Rating 9205 Games 369 Wins 139 Win rate 37.67% Positions 0
#13 nekit nekit Rating 9023 Games 373 Wins 134 Win rate 35.92% Positions 0
#14 Albina Albina Rating 8928 Games 388 Wins 143 Win rate 36.86% Positions 0
#15 tan4esko tan4esko Rating 8866 Games 400 Wins 118 Win rate 29.5% Positions 0
#16 KrIkE KrIkE Rating 8851 Games 380 Wins 145 Win rate 38.16% Positions 0
#17 Olshan Olshan Rating 8821 Games 382 Wins 155 Win rate 40.58% Positions 0
#18 GreBBlY GreBBlY Rating 8816 Games 363 Wins 137 Win rate 37.74% Positions 0
#19 Ellen536 Ellen536 Rating 8647 Games 359 Wins 130 Win rate 36.21% Positions 0
#20 Kibei Kibei Rating 8613 Games 347 Wins 134 Win rate 38.62% Positions 0
#21 google112299437585141885296 google112299437585141885296 Rating 8564 Games 399 Wins 157 Win rate 39.35% Positions 0
#22 Prazdnikanuta Prazdnikanuta Rating 8554 Games 372 Wins 139 Win rate 37.37% Positions 0
#23 BceM_Do6pa_xo4y BceM_Do6pa_xo4y Rating 8523 Games 366 Wins 138 Win rate 37.7% Positions 0
#24 Lara Lara Rating 8459 Games 361 Wins 154 Win rate 42.66% Positions 0
#25 severyanka severyanka Rating 8453 Games 329 Wins 113 Win rate 34.35% Positions 0
notify icon