Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ ca rô

guest#34591
guest#34591
Xếp hạng 91743
1935 những trò chơi 1764 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 91.16%
google115344771479489899531
google115344771479489899531
Xếp hạng 46244
766 những trò chơi 742 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.87%
guest#33771
guest#33771
Xếp hạng 43786
688 những trò chơi 684 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.42%
Chỗ Người chơi
#4 guest#20861 guest#20861 Rating 41008 Games 731 Wins 716 Win rate 97.95% Positions 0
#5 Galze Galze Rating 37024 Games 1125 Wins 830 Win rate 73.78% Positions 0
#6 CoolBoy CoolBoy Rating 6579 Games 586 Wins 343 Win rate 58.53% Positions 0
#7 Fucking.Ba[nn]Y Fucking.Ba[nn]Y Rating 6476 Games 551 Wins 331 Win rate 60.07% Positions 0
#8 kpyTa kpyTa Rating 6419 Games 566 Wins 320 Win rate 56.54% Positions 0
#9 Skrill Skrill Rating 6096 Games 522 Wins 298 Win rate 57.09% Positions 0
#10 BHe_ToJlTTbl BHe_ToJlTTbl Rating 6028 Games 576 Wins 327 Win rate 56.77% Positions 0
#11 rzt2000 rzt2000 Rating 5888 Games 522 Wins 298 Win rate 57.09% Positions +1
#12 change_name change_name Rating 5836 Games 563 Wins 319 Win rate 56.66% Positions -1
#13 iSlate iSlate Rating 5756 Games 561 Wins 310 Win rate 55.26% Positions 0
#14 Tramolina Tramolina Rating 5754 Games 553 Wins 305 Win rate 55.15% Positions 0
#15 babnik babnik Rating 5742 Games 595 Wins 345 Win rate 57.98% Positions 0
#16 MeLisa MeLisa Rating 5709 Games 606 Wins 351 Win rate 57.92% Positions 0
#17 4m_skorIIuon 4m_skorIIuon Rating 5602 Games 554 Wins 329 Win rate 59.39% Positions 0
#18 Beazelv Beazelv Rating 5572 Games 493 Wins 273 Win rate 55.38% Positions 0
#19 Chilly Chilly Rating 5544 Games 568 Wins 327 Win rate 57.57% Positions 0
#20 Miss_Priss Miss_Priss Rating 5502 Games 571 Wins 332 Win rate 58.14% Positions 0
#21 wini*SPB wini*SPB Rating 5465 Games 541 Wins 304 Win rate 56.19% Positions 0
#22 SkOrPiOnUs SkOrPiOnUs Rating 5442 Games 531 Wins 294 Win rate 55.37% Positions 0
#23 rura777 rura777 Rating 5431 Games 517 Wins 292 Win rate 56.48% Positions 0
#24 milser milser Rating 5423 Games 553 Wins 326 Win rate 58.95% Positions 0
#25 Kitty Kitty Rating 5362 Games 544 Wins 312 Win rate 57.35% Positions +2
notify icon