Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ ca rô

guest#34591
guest#34591
Xếp hạng 237994
4527 những trò chơi 4272 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 94.37%
guest#409856
guest#409856
Xếp hạng 224538
9756 những trò chơi 6854 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 70.25%
guest#111144
guest#111144
Xếp hạng 75941
1167 những trò chơi 1163 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.66%
Chỗ Người chơi
#4 MIHA 70 MIHA 70 Rating 70898 Games 1971 Wins 1475 Win rate 74.84% Positions 0
#5 guest#122954 guest#122954 Rating 47943 Games 1555 Wins 928 Win rate 59.68% Positions 0
#6 guest#45147 guest#45147 Rating 47359 Games 1725 Wins 1271 Win rate 73.68% Positions 0
#7 google115344771479489899531 google115344771479489899531 Rating 46244 Games 766 Wins 742 Win rate 96.87% Positions 0
#8 guest#33771 guest#33771 Rating 43786 Games 688 Wins 684 Win rate 99.42% Positions 0
#9 guest#20861 guest#20861 Rating 41008 Games 731 Wins 716 Win rate 97.95% Positions 0
#10 Galze Galze Rating 37024 Games 1125 Wins 830 Win rate 73.78% Positions 0
#11 guest#159568 guest#159568 Rating 36479 Games 793 Wins 641 Win rate 80.83% Positions 0
#12 guest#80764 guest#80764 Rating 31592 Games 529 Wins 493 Win rate 93.19% Positions 0
#13 guest#42252 guest#42252 Rating 13775 Games 709 Wins 272 Win rate 38.36% Positions 0
#14 iSlate iSlate Rating 13442 Games 1432 Wins 797 Win rate 55.66% Positions 0
#15 Mugal Mugal Rating 13260 Games 1431 Wins 793 Win rate 55.42% Positions 0
#16 Zed Zed Rating 12590 Games 1464 Wins 808 Win rate 55.19% Positions 0
#17 Mazilkree Mazilkree Rating 12501 Games 1546 Wins 843 Win rate 54.53% Positions 0
#18 guest#433043 guest#433043 Rating 12418 Games 515 Wins 283 Win rate 54.95% Positions 0
#19 Daviddor Daviddor Rating 12184 Games 1488 Wins 812 Win rate 54.57% Positions 0
#20 pantera250 pantera250 Rating 12141 Games 1429 Wins 777 Win rate 54.37% Positions 0
#21 SmiDi SmiDi Rating 12065 Games 1435 Wins 790 Win rate 55.05% Positions 0
#22 9lpka9l_DeByLLlka 9lpka9l_DeByLLlka Rating 11943 Games 1405 Wins 763 Win rate 54.31% Positions 0
#23 Kagarn Kagarn Rating 11921 Games 1512 Wins 819 Win rate 54.17% Positions 0
#24 Ka)i(yrkuNaxyu Ka)i(yrkuNaxyu Rating 11906 Games 1442 Wins 802 Win rate 55.62% Positions 0
#25 Thordifym Thordifym Rating 11855 Games 1431 Wins 774 Win rate 54.09% Positions +1
notify icon