Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ ca rô

guest#34591
guest#34591
Xếp hạng 152249
2994 những trò chơi 2793 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.29%
google115344771479489899531
google115344771479489899531
Xếp hạng 46244
766 những trò chơi 742 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.87%
guest#45147
guest#45147
Xếp hạng 44573
1415 những trò chơi 1074 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 75.9%
Chỗ Người chơi
#4 guest#33771 guest#33771 Rating 43786 Games 688 Wins 684 Win rate 99.42% Positions 0
#5 guest#20861 guest#20861 Rating 41008 Games 731 Wins 716 Win rate 97.95% Positions 0
#6 Galze Galze Rating 37024 Games 1125 Wins 830 Win rate 73.78% Positions 0
#7 guest#42252 guest#42252 Rating 13775 Games 709 Wins 272 Win rate 38.36% Positions 0
#8 guest#42232 guest#42232 Rating 8946 Games 258 Wins 171 Win rate 66.28% Positions 0
#9 BHe_ToJlTTbl BHe_ToJlTTbl Rating 7544 Games 703 Wins 402 Win rate 57.18% Positions 0
#10 CoolBoy CoolBoy Rating 7099 Games 733 Wins 420 Win rate 57.3% Positions 0
#11 Fucking.Ba[nn]Y Fucking.Ba[nn]Y Rating 7085 Games 695 Wins 407 Win rate 58.56% Positions 0
#12 kpyTa kpyTa Rating 7071 Games 683 Wins 383 Win rate 56.08% Positions 0
#13 sever sever Rating 7067 Games 692 Wins 396 Win rate 57.23% Positions 0
#14 pykan pykan Rating 6904 Games 693 Wins 397 Win rate 57.29% Positions 0
#15 CMETAHKA33 CMETAHKA33 Rating 6829 Games 699 Wins 410 Win rate 58.66% Positions 0
#16 Gabby Gabby Rating 6824 Games 724 Wins 408 Win rate 56.35% Positions 0
#17 AW_BUTLER AW_BUTLER Rating 6810 Games 689 Wins 390 Win rate 56.6% Positions 0
#18 PASkaL' PASkaL' Rating 6810 Games 731 Wins 408 Win rate 55.81% Positions 0
#19 station station Rating 6767 Games 705 Wins 401 Win rate 56.88% Positions 0
#20 TonyMantana TonyMantana Rating 6732 Games 722 Wins 395 Win rate 54.71% Positions 0
#21 Samapuk Samapuk Rating 6646 Games 710 Wins 393 Win rate 55.35% Positions 0
#22 Yahoo!G0 Yahoo!G0 Rating 6640 Games 715 Wins 401 Win rate 56.08% Positions 0
#23 GameDevTycoon GameDevTycoon Rating 6633 Games 695 Wins 387 Win rate 55.68% Positions 0
#24 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 6590 Games 721 Wins 406 Win rate 56.31% Positions +5
#25 Dimples Dimples Rating 6573 Games 703 Wins 400 Win rate 56.9% Positions -1
notify icon