Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Τάβλι φεύγα

guest#33162
guest#33162
Βαθμολογία 113378
2220 παιχνιδιών 2032 νικών
Ποσοστό νικών 91.53%
guest#22646
guest#22646
Βαθμολογία 100243
2196 παιχνιδιών 1966 νικών
Ποσοστό νικών 89.53%
guest#21557
guest#21557
Βαθμολογία 97650
1844 παιχνιδιών 1756 νικών
Ποσοστό νικών 95.23%
Θέση Παίκτης
#4 guest#23315 guest#23315 Rating 97262 Games 1862 Wins 1737 Win rate 93.29% Positions 0
#5 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#6 guest#44703 guest#44703 Rating 91756 Games 1668 Wins 1590 Win rate 95.32% Positions 0
#7 guest#22328 guest#22328 Rating 91366 Games 1612 Wins 1545 Win rate 95.84% Positions 0
#8 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#9 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#10 guest#31576 guest#31576 Rating 68717 Games 1369 Wins 1248 Win rate 91.16% Positions 0
#11 SNOWMAN SNOWMAN Rating 65908 Games 1424 Wins 1266 Win rate 88.9% Positions 0
#12 guest#34692 guest#34692 Rating 64771 Games 1262 Wins 1157 Win rate 91.68% Positions 0
#13 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 58453 Games 970 Wins 949 Win rate 97.84% Positions 0
#14 guest#41324 guest#41324 Rating 57982 Games 1250 Wins 1105 Win rate 88.4% Positions 0
#15 павел_2 павел_2 Rating 54781 Games 1467 Wins 1220 Win rate 83.16% Positions 0
#16 guest#41171 guest#41171 Rating 53426 Games 1067 Wins 967 Win rate 90.63% Positions 0
#17 guest#21345 guest#21345 Rating 52349 Games 1084 Wins 967 Win rate 89.21% Positions 0
#18 guest#39274 guest#39274 Rating 52011 Games 1145 Wins 998 Win rate 87.16% Positions 0
#19 guest#15066 guest#15066 Rating 51941 Games 1077 Wins 951 Win rate 88.3% Positions 0
#20 guest#21788 guest#21788 Rating 51723 Games 1016 Wins 944 Win rate 92.91% Positions 0
#21 guest#32802 guest#32802 Rating 51329 Games 1058 Wins 966 Win rate 91.3% Positions 0
#22 guest#20802 guest#20802 Rating 48712 Games 1318 Wins 1046 Win rate 79.36% Positions 0
#23 guest#41854 guest#41854 Rating 47854 Games 864 Wins 816 Win rate 94.44% Positions 0
#24 guest#15160 guest#15160 Rating 45317 Games 887 Wins 830 Win rate 93.57% Positions 0
#25 guest#22363 guest#22363 Rating 43367 Games 2234 Wins 1432 Win rate 64.1% Positions 0
notify icon