Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Tavllë e gjatë

guest#20452
guest#20452
Vlerësimi 43461
1428 lojëra 1113 fitore:
Përqindja e fitoreve 77.94%
guest#22646
guest#22646
Vlerësimi 42063
976 lojëra 863 fitore:
Përqindja e fitoreve 88.42%
олег
олег
Vlerësimi 40045
831 lojëra 750 fitore:
Përqindja e fitoreve 90.25%
Vendi Lojtar
#4 guest#21557 guest#21557 Rating 39290 Games 820 Wins 765 Win rate 93.29% Positions 0
#5 guest#15160 guest#15160 Rating 32701 Games 652 Wins 603 Win rate 92.48% Positions 0
#6 павел_2 павел_2 Rating 31125 Games 976 Wins 777 Win rate 79.61% Positions 0
#7 guest#26813 guest#26813 Rating 29583 Games 984 Wins 736 Win rate 74.8% Positions 0
#8 guest#31576 guest#31576 Rating 29063 Games 618 Wins 545 Win rate 88.19% Positions 0
#9 guest#20802 guest#20802 Rating 26866 Games 609 Wins 507 Win rate 83.25% Positions 0
#10 SNOWMAN SNOWMAN Rating 25757 Games 624 Wins 535 Win rate 85.74% Positions 0
#11 guest#15297 guest#15297 Rating 24898 Games 640 Wins 537 Win rate 83.91% Positions 0
#12 guest#22363 guest#22363 Rating 24781 Games 883 Wins 616 Win rate 69.76% Positions 0
#13 guest#23009 guest#23009 Rating 22271 Games 636 Wins 506 Win rate 79.56% Positions 0
#14 guest#21222 guest#21222 Rating 22156 Games 552 Wins 478 Win rate 86.59% Positions 0
#15 guest#24435 guest#24435 Rating 21523 Games 530 Wins 451 Win rate 85.09% Positions 0
#16 google112299437585141885296 google112299437585141885296 Rating 19241 Games 430 Wins 377 Win rate 87.67% Positions 0
#17 guest#21788 guest#21788 Rating 17847 Games 378 Wins 332 Win rate 87.83% Positions 0
#18 guest#23315 guest#23315 Rating 16699 Games 333 Wins 295 Win rate 88.59% Positions 0
#19 guest#26758 guest#26758 Rating 15663 Games 314 Wins 280 Win rate 89.17% Positions 0
#20 ЛисаиКолобок ЛисаиКолобок Rating 12451 Games 198 Wins 189 Win rate 95.45% Positions 0
#21 guest#25620 guest#25620 Rating 12241 Games 298 Wins 247 Win rate 82.89% Positions 0
#22 guest#32162 guest#32162 Rating 12109 Games 228 Wins 205 Win rate 89.91% Positions 0
#23 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 10951 Games 178 Wins 170 Win rate 95.51% Positions 0
#24 guest#21256 guest#21256 Rating 10730 Games 271 Wins 218 Win rate 80.44% Positions 0
#25 guest#32121 guest#32121 Rating 10551 Games 336 Wins 239 Win rate 71.13% Positions 0
notify icon