Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Tavllë e gjatë

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Vlerësimi 933020
16770 lojëra 16223 fitore:
Përqindja e fitoreve 96.74%
guest#22328
guest#22328
Vlerësimi 358526
6688 lojëra 6339 fitore:
Përqindja e fitoreve 94.78%
guest#99486
guest#99486
Vlerësimi 281632
5094 lojëra 4890 fitore:
Përqindja e fitoreve 96%
Vendi Lojtar
#4 guest#54113 guest#54113 Rating 272689 Games 7943 Wins 6617 Win rate 83.31% Positions 0
#5 guest#22646 guest#22646 Rating 237495 Games 5649 Wins 4931 Win rate 87.29% Positions 0
#6 БілаЛ БілаЛ Rating 234575 Games 4765 Wins 4372 Win rate 91.75% Positions 0
#7 guest#33162 guest#33162 Rating 211470 Games 4094 Wins 3788 Win rate 92.53% Positions 0
#8 guest#54140 guest#54140 Rating 194405 Games 3486 Wins 3362 Win rate 96.44% Positions 0
#9 guest#21557 guest#21557 Rating 179059 Games 3425 Wins 3237 Win rate 94.51% Positions 0
#10 guest#67738 guest#67738 Rating 164001 Games 3288 Wins 3008 Win rate 91.48% Positions 0
#11 guest#32802 guest#32802 Rating 161126 Games 3696 Wins 3283 Win rate 88.83% Positions 0
#12 guest#23315 guest#23315 Rating 128779 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#13 guest#26633 guest#26633 Rating 121433 Games 2260 Wins 2128 Win rate 94.16% Positions 0
#14 guest#31576 guest#31576 Rating 117488 Games 2391 Wins 2168 Win rate 90.67% Positions 0
#15 guest#45086 guest#45086 Rating 111915 Games 2485 Wins 2175 Win rate 87.53% Positions 0
#16 Sambor1964 Sambor1964 Rating 109354 Games 2424 Wins 2130 Win rate 87.87% Positions 0
#17 Человек Человек Rating 106278 Games 2336 Wins 2044 Win rate 87.5% Positions 0
#18 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#19 vladlan vladlan Rating 94025 Games 2110 Wins 1851 Win rate 87.73% Positions 0
#20 НЕ_МОКШАНЕЦЬ НЕ_МОКШАНЕЦЬ Rating 90419 Games 1663 Wins 1594 Win rate 95.85% Positions 0
#21 guest#41324 guest#41324 Rating 89970 Games 1961 Wins 1744 Win rate 88.93% Positions 0
#22 guest#102094 guest#102094 Rating 89118 Games 2030 Wins 1777 Win rate 87.54% Positions 0
#23 guest#68482 guest#68482 Rating 87329 Games 2091 Wins 1799 Win rate 86.04% Positions 0
#24 guest#110666 guest#110666 Rating 86339 Games 2507 Wins 1876 Win rate 74.83% Positions 0
#25 guest#109678 guest#109678 Rating 85202 Games 1739 Wins 1571 Win rate 90.34% Positions 0
notify icon