Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Дълга табла

guest#44703
guest#44703
Класиране 846381
15284 игри 14757 победи
Процент победи 96.55%
guest#22328
guest#22328
Класиране 315488
5853 игри 5554 победи
Процент победи 94.89%
guest#54113
guest#54113
Класиране 254078
7208 игри 6036 победи
Процент победи 83.74%
Място Играч
#4 guest#22646 guest#22646 Rating 233744 Games 5532 Wins 4837 Win rate 87.44% Positions 0
#5 guest#33162 guest#33162 Rating 211470 Games 4094 Wins 3788 Win rate 92.53% Positions 0
#6 БілаЛ БілаЛ Rating 195333 Games 3888 Wins 3592 Win rate 92.39% Positions 0
#7 guest#99486 guest#99486 Rating 188702 Games 3396 Wins 3264 Win rate 96.11% Positions 0
#8 guest#54140 guest#54140 Rating 176012 Games 3148 Wins 3038 Win rate 96.51% Positions 0
#9 guest#67738 guest#67738 Rating 164001 Games 3288 Wins 3008 Win rate 91.48% Positions 0
#10 guest#21557 guest#21557 Rating 160334 Games 3038 Wins 2884 Win rate 94.93% Positions 0
#11 guest#32802 guest#32802 Rating 145519 Games 3288 Wins 2939 Win rate 89.39% Positions 0
#12 guest#23315 guest#23315 Rating 128779 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#13 guest#26633 guest#26633 Rating 119160 Games 2223 Wins 2091 Win rate 94.06% Positions 0
#14 guest#31576 guest#31576 Rating 117488 Games 2391 Wins 2168 Win rate 90.67% Positions 0
#15 guest#45086 guest#45086 Rating 111915 Games 2485 Wins 2175 Win rate 87.53% Positions 0
#16 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#17 guest#68482 guest#68482 Rating 87329 Games 2091 Wins 1799 Win rate 86.04% Positions 0
#18 guest#41324 guest#41324 Rating 86573 Games 1873 Wins 1668 Win rate 89.05% Positions 0
#19 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#20 SNOWMAN SNOWMAN Rating 81395 Games 1713 Wins 1538 Win rate 89.78% Positions 0
#21 guest#42519 guest#42519 Rating 80992 Games 1858 Wins 1593 Win rate 85.74% Positions 0
#22 guest#22363 guest#22363 Rating 77878 Games 4579 Wins 2847 Win rate 62.18% Positions 0
#23 guest#98495 guest#98495 Rating 76445 Games 1365 Wins 1320 Win rate 96.7% Positions 0
#24 Человек Человек Rating 73904 Games 1600 Wins 1398 Win rate 87.38% Positions 0
#25 guest#73790 guest#73790 Rating 71843 Games 1994 Wins 1671 Win rate 83.8% Positions 0
notify icon