Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Дълга табла

guest#44703
guest#44703
Класиране 506475
9059 игри 8754 победи
Процент победи 96.63%
guest#33162
guest#33162
Класиране 211470
4094 игри 3788 победи
Процент победи 92.53%
guest#22646
guest#22646
Класиране 173680
3840 игри 3429 победи
Процент победи 89.3%
Място Играч
#4 guest#22328 guest#22328 Rating 163676 Games 2949 Wins 2818 Win rate 95.56% Positions 0
#5 guest#21557 guest#21557 Rating 141151 Games 2657 Wins 2528 Win rate 95.14% Positions 0
#6 guest#23315 guest#23315 Rating 128779 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#7 guest#31576 guest#31576 Rating 116734 Games 2332 Wins 2130 Win rate 91.34% Positions 0
#8 guest#32802 guest#32802 Rating 105746 Games 2292 Wins 2069 Win rate 90.27% Positions 0
#9 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#10 guest#26633 guest#26633 Rating 89066 Games 1646 Wins 1549 Win rate 94.11% Positions 0
#11 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#12 SNOWMAN SNOWMAN Rating 81395 Games 1713 Wins 1538 Win rate 89.78% Positions 0
#13 guest#42519 guest#42519 Rating 80992 Games 1858 Wins 1593 Win rate 85.74% Positions 0
#14 БілаЛ БілаЛ Rating 79868 Games 1617 Wins 1472 Win rate 91.03% Positions 0
#15 guest#22363 guest#22363 Rating 75114 Games 4356 Wins 2714 Win rate 62.3% Positions 0
#16 guest#43708 guest#43708 Rating 71663 Games 2015 Wins 1635 Win rate 81.14% Positions 0
#17 Человек Человек Rating 71657 Games 1540 Wins 1348 Win rate 87.53% Positions 0
#18 guest#41854 guest#41854 Rating 69651 Games 1286 Wins 1210 Win rate 94.09% Positions 0
#19 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#20 guest#36275 guest#36275 Rating 68602 Games 1487 Wins 1316 Win rate 88.5% Positions 0
#21 guest#54113 guest#54113 Rating 67972 Games 1970 Wins 1608 Win rate 81.62% Positions 0
#22 guest#41324 guest#41324 Rating 67306 Games 1467 Wins 1297 Win rate 88.41% Positions 0
#23 guest#21345 guest#21345 Rating 66766 Games 1384 Wins 1240 Win rate 89.6% Positions 0
#24 guest#34692 guest#34692 Rating 64771 Games 1262 Wins 1157 Win rate 91.68% Positions 0
#25 guest#47971 guest#47971 Rating 61657 Games 1270 Wins 1134 Win rate 89.29% Positions 0
notify icon