Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Дълга табла

guest#44703
guest#44703
Класиране 227273
4157 игри 3970 победи
Процент победи 95.5%
guest#33162
guest#33162
Класиране 185112
3546 игри 3293 победи
Процент победи 92.87%
guest#22328
guest#22328
Класиране 137272
2436 игри 2340 победи
Процент победи 96.06%
Място Играч
#4 guest#22646 guest#22646 Rating 131933 Games 2851 Wins 2566 Win rate 90% Positions 0
#5 guest#21557 guest#21557 Rating 125409 Games 2340 Wins 2235 Win rate 95.51% Positions 0
#6 guest#23315 guest#23315 Rating 122160 Games 2329 Wins 2181 Win rate 93.65% Positions 0
#7 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#8 guest#31576 guest#31576 Rating 91583 Games 1805 Wins 1658 Win rate 91.86% Positions 0
#9 guest#32802 guest#32802 Rating 90844 Games 1868 Wins 1717 Win rate 91.92% Positions 0
#10 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#11 SNOWMAN SNOWMAN Rating 77925 Games 1641 Wins 1473 Win rate 89.76% Positions 0
#12 guest#41854 guest#41854 Rating 69814 Games 1284 Wins 1210 Win rate 94.24% Positions 0
#13 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#14 guest#34692 guest#34692 Rating 64771 Games 1262 Wins 1157 Win rate 91.68% Positions 0
#15 guest#42519 guest#42519 Rating 63817 Games 1396 Wins 1215 Win rate 87.03% Positions 0
#16 guest#21345 guest#21345 Rating 63454 Games 1302 Wins 1169 Win rate 89.78% Positions 0
#17 guest#43708 guest#43708 Rating 63370 Games 1704 Wins 1399 Win rate 82.1% Positions 0
#18 guest#41324 guest#41324 Rating 63099 Games 1368 Wins 1211 Win rate 88.52% Positions 0
#19 guest#15066 guest#15066 Rating 62663 Games 1284 Wins 1144 Win rate 89.1% Positions 0
#20 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 58453 Games 970 Wins 949 Win rate 97.84% Positions 0
#21 guest#36275 guest#36275 Rating 58231 Games 1210 Wins 1092 Win rate 90.25% Positions 0
#22 павел_2 павел_2 Rating 57536 Games 1538 Wins 1281 Win rate 83.29% Positions 0
#23 guest#26633 guest#26633 Rating 55807 Games 1043 Wins 973 Win rate 93.29% Positions 0
#24 guest#41171 guest#41171 Rating 53426 Games 1067 Wins 967 Win rate 90.63% Positions 0
#25 guest#21788 guest#21788 Rating 52418 Games 1030 Wins 957 Win rate 92.91% Positions 0
notify icon