Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Xếp bài Nhện 1 chất

guest#39274
guest#39274
Xếp hạng 2708
372 những trò chơi 171 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 45.97%
buonta
buonta
Xếp hạng 457
9 những trò chơi 9 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
google100618147525230994214
google100618147525230994214
Xếp hạng 212
2 những trò chơi 2 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
Chỗ Người chơi
#4 google101896752738668347293 google101896752738668347293 Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#5 guest#39575 guest#39575 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#6 Hellgrove Hellgrove Rating 100 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#7 Brasida Brasida Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#8 Hennessy Hennessy Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#9 agarod agarod Rating 72 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#10 somaandcialisr somaandcialisr Rating 72 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#11 Richi73 Richi73 Rating 70 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#12 Robertvag Robertvag Rating 68 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#13 Sava091 Sava091 Rating 62 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#14 Tomik1710 Tomik1710 Rating 62 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#15 Doctor Doctor Rating 61 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#16 Holdik Holdik Rating 61 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#17 Algrinus Algrinus Rating 58 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#18 feceras feceras Rating 50 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#19 donkyHOT donkyHOT Rating 30 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
notify icon