Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 16408 Games 434 Wins 385 Win rate 88.71% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#8 Vano_gut Vano_gut Rating 11398 Games 166 Wins 163 Win rate 98.19% Positions 0
#9 facebook3433092673442671 facebook3433092673442671 Rating 10720 Games 1345 Wins 837 Win rate 62.23% Positions 0
#10 guest#15081 guest#15081 Rating 10274 Games 286 Wins 235 Win rate 82.17% Positions 0
#11 dugeonlipo dugeonlipo Rating 9626 Games 917 Wins 531 Win rate 57.91% Positions 0
#12 Akseneia Akseneia Rating 9247 Games 1050 Wins 531 Win rate 50.57% Positions 0
#13 Stasya1990 Stasya1990 Rating 8698 Games 946 Wins 483 Win rate 51.06% Positions 0
#14 Oppolekeesk Oppolekeesk Rating 8531 Games 956 Wins 510 Win rate 53.35% Positions 0
#15 dolmatova-kk dolmatova-kk Rating 8357 Games 935 Wins 455 Win rate 48.66% Positions 0
#16 Reshetova Reshetova Rating 8097 Games 945 Wins 501 Win rate 53.02% Positions 0
#17 papa_paskuale papa_paskuale Rating 8040 Games 1006 Wins 558 Win rate 55.47% Positions 0
#18 dchernikoff dchernikoff Rating 7991 Games 964 Wins 479 Win rate 49.69% Positions 0
#19 Aik@ Aik@ Rating 7928 Games 947 Wins 481 Win rate 50.79% Positions 0
#20 steisi steisi Rating 7906 Games 984 Wins 481 Win rate 48.88% Positions 0
#21 Giperboreya Giperboreya Rating 7884 Games 937 Wins 485 Win rate 51.76% Positions 0
#22 snegiryowa snegiryowa Rating 7863 Games 932 Wins 471 Win rate 50.54% Positions 0
#23 shlendik-temafei shlendik-temafei Rating 7849 Games 939 Wins 462 Win rate 49.2% Positions 0
#24 skameykin22 skameykin22 Rating 7839 Games 978 Wins 469 Win rate 47.96% Positions 0
#25 SatlitForPc SatlitForPc Rating 7706 Games 942 Wins 453 Win rate 48.09% Positions 0
notify icon