Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 16408 Games 434 Wins 385 Win rate 88.71% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 Akseneia Akseneia Rating 12760 Games 1543 Wins 801 Win rate 51.91% Positions 0
#8 SPARTA SPARTA Rating 12660 Games 1480 Wins 779 Win rate 52.64% Positions 0
#9 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#10 Sbfooabk Sbfooabk Rating 12571 Games 1524 Wins 789 Win rate 51.77% Positions 0
#11 dashka_dima dashka_dima Rating 12467 Games 1437 Wins 755 Win rate 52.54% Positions 0
#12 RedMalisha RedMalisha Rating 12375 Games 1498 Wins 768 Win rate 51.27% Positions 0
#13 Robteropet Robteropet Rating 12300 Games 1389 Wins 723 Win rate 52.05% Positions 0
#14 Raya. Raya. Rating 12210 Games 1493 Wins 773 Win rate 51.77% Positions 0
#15 riole2002 riole2002 Rating 12176 Games 1458 Wins 738 Win rate 50.62% Positions 0
#16 FreeEliteVideo FreeEliteVideo Rating 12052 Games 1503 Wins 767 Win rate 51.03% Positions 0
#17 RonXDekmt RonXDekmt Rating 12025 Games 1433 Wins 754 Win rate 52.62% Positions 0
#18 Runiya Runiya Rating 11466 Games 1463 Wins 742 Win rate 50.72% Positions 0
#19 Olia Olia Rating 11424 Games 1448 Wins 752 Win rate 51.93% Positions 0
#20 Vano_gut Vano_gut Rating 11398 Games 166 Wins 163 Win rate 98.19% Positions 0
#21 steisi steisi Rating 11359 Games 1494 Wins 752 Win rate 50.33% Positions 0
#22 postkrsk postkrsk Rating 11311 Games 1464 Wins 716 Win rate 48.91% Positions 0
#23 Rigan1977 Rigan1977 Rating 11277 Games 1533 Wins 779 Win rate 50.82% Positions 0
#24 GalasaKoll GalasaKoll Rating 11274 Games 1429 Wins 757 Win rate 52.97% Positions 0
#25 santa_blanca santa_blanca Rating 11264 Games 1443 Wins 723 Win rate 50.1% Positions 0
notify icon