Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 16408 Games 434 Wins 385 Win rate 88.71% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#8 Vano_gut Vano_gut Rating 11398 Games 166 Wins 163 Win rate 98.19% Positions 0
#9 facebook3433092673442671 facebook3433092673442671 Rating 11248 Games 1320 Wins 827 Win rate 62.65% Positions 0
#10 guest#15081 guest#15081 Rating 10274 Games 286 Wins 235 Win rate 82.17% Positions 0
#11 Дисней Дисней Rating 7314 Games 244 Wins 181 Win rate 74.18% Positions 0
#12 Lara Lara Rating 6863 Games 763 Wins 464 Win rate 60.81% Positions 0
#13 Albany1979 Albany1979 Rating 6297 Games 142 Wins 118 Win rate 83.1% Positions 0
#14 BupKub BupKub Rating 6086 Games 788 Wins 461 Win rate 58.5% Positions 0
#15 9m43s 9m43s Rating 6058 Games 677 Wins 385 Win rate 56.87% Positions 0
#16 EnderGuy EnderGuy Rating 5949 Games 814 Wins 462 Win rate 56.76% Positions 0
#17 Dark_Reaper Dark_Reaper Rating 5874 Games 806 Wins 495 Win rate 61.41% Positions 0
#18 DavikA DavikA Rating 5823 Games 633 Wins 366 Win rate 57.82% Positions 0
#19 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 5821 Games 800 Wins 460 Win rate 57.5% Positions 0
#20 GhOsTiK GhOsTiK Rating 5812 Games 852 Wins 493 Win rate 57.86% Positions 0
#21 Barg Barg Rating 5801 Games 778 Wins 427 Win rate 54.88% Positions 0
#22 JustGhostY JustGhostY Rating 5789 Games 808 Wins 492 Win rate 60.89% Positions 0
#23 Razdalbaika Razdalbaika Rating 5769 Games 813 Wins 474 Win rate 58.3% Positions 0
#24 Emilia-Jul Emilia-Jul Rating 5756 Games 676 Wins 366 Win rate 54.14% Positions 0
#25 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 5753 Games 840 Wins 501 Win rate 59.64% Positions 0
notify icon