Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 15855 Games 446 Wins 387 Win rate 86.77% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 Sbfooabk Sbfooabk Rating 13668 Games 1602 Wins 835 Win rate 52.12% Positions 0
#8 SPARTA SPARTA Rating 13561 Games 1549 Wins 819 Win rate 52.87% Positions 0
#9 FreeEliteVideo FreeEliteVideo Rating 13201 Games 1585 Wins 815 Win rate 51.42% Positions 0
#10 Akseneia Akseneia Rating 13134 Games 1633 Wins 848 Win rate 51.93% Positions 0
#11 RedMalisha RedMalisha Rating 12920 Games 1560 Wins 802 Win rate 51.41% Positions 0
#12 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#13 postkrsk postkrsk Rating 12476 Games 1561 Wins 772 Win rate 49.46% Positions 0
#14 dashka_dima dashka_dima Rating 12410 Games 1518 Wins 794 Win rate 52.31% Positions 0
#15 riole2002 riole2002 Rating 12397 Games 1536 Wins 778 Win rate 50.65% Positions 0
#16 persik persik Rating 12390 Games 1562 Wins 788 Win rate 50.45% Positions 0
#17 Robteropet Robteropet Rating 12350 Games 1477 Wins 767 Win rate 51.93% Positions 0
#18 So.. So.. Rating 12313 Games 1550 Wins 787 Win rate 50.77% Positions 0
#19 Raya. Raya. Rating 12275 Games 1590 Wins 821 Win rate 51.64% Positions 0
#20 sAnDgFela sAnDgFela Rating 12264 Games 1559 Wins 831 Win rate 53.3% Positions 0
#21 ruletka30 ruletka30 Rating 12198 Games 1659 Wins 857 Win rate 51.66% Positions 0
#22 ringringgg ringringgg Rating 12134 Games 1545 Wins 793 Win rate 51.33% Positions 0
#23 Satinata Satinata Rating 12083 Games 1595 Wins 817 Win rate 51.22% Positions 0
#24 GalasaKoll GalasaKoll Rating 12068 Games 1520 Wins 807 Win rate 53.09% Positions 0
#25 Runiya Runiya Rating 11993 Games 1534 Wins 781 Win rate 50.91% Positions 0
notify icon