Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 16408 Games 434 Wins 385 Win rate 88.71% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#8 facebook3433092673442671 facebook3433092673442671 Rating 12097 Games 1146 Wins 735 Win rate 64.14% Positions 0
#9 Vano_gut Vano_gut Rating 11398 Games 166 Wins 163 Win rate 98.19% Positions 0
#10 guest#15081 guest#15081 Rating 10274 Games 286 Wins 235 Win rate 82.17% Positions 0
#11 Дисней Дисней Rating 7314 Games 244 Wins 181 Win rate 74.18% Positions 0
#12 Albany1979 Albany1979 Rating 6297 Games 142 Wins 118 Win rate 83.1% Positions 0
#13 Dark_Reaper Dark_Reaper Rating 6051 Games 677 Wins 432 Win rate 63.81% Positions 0
#14 GhOsTiK GhOsTiK Rating 5925 Games 725 Wins 431 Win rate 59.45% Positions 0
#15 JustGhostY JustGhostY Rating 5428 Games 676 Wins 424 Win rate 62.72% Positions 0
#16 Kak_xo4y_Tak_u_kpy4y Kak_xo4y_Tak_u_kpy4y Rating 5392 Games 686 Wins 386 Win rate 56.27% Positions 0
#17 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 5297 Games 725 Wins 441 Win rate 60.83% Positions 0
#18 guest#17766 guest#17766 Rating 5254 Games 174 Wins 135 Win rate 77.59% Positions 0
#19 Frost1k Frost1k Rating 5217 Games 658 Wins 407 Win rate 61.85% Positions 0
#20 wpsn wpsn Rating 5179 Games 86 Wins 81 Win rate 94.19% Positions 0
#21 01011001 01011001 Rating 5157 Games 718 Wins 425 Win rate 59.19% Positions 0
#22 Cherry The Countess Cherry The Countess Rating 5143 Games 623 Wins 376 Win rate 60.35% Positions 0
#23 cJIa6ak cJIa6ak Rating 5124 Games 688 Wins 401 Win rate 58.28% Positions 0
#24 smerch smerch Rating 5007 Games 656 Wins 373 Win rate 56.86% Positions 0
#25 ARfire ARfire Rating 4987 Games 80 Wins 77 Win rate 96.25% Positions 0
notify icon