Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ lật

Treena
Treena
Xếp hạng 121645
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#15286
guest#15286
Xếp hạng 44038
1028 những trò chơi 962 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 93.58%
guest#12823
guest#12823
Xếp hạng 32525
543 những trò chơi 540 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.45%
Chỗ Người chơi
#4 Сергей-Зверь Сергей-Зверь Rating 18145 Games 696 Wins 499 Win rate 71.7% Positions 0
#5 YU2G YU2G Rating 16408 Games 434 Wins 385 Win rate 88.71% Positions 0
#6 Pirat Pirat Rating 15606 Games 416 Wins 404 Win rate 97.12% Positions 0
#7 guest#21148 guest#21148 Rating 12572 Games 283 Wins 259 Win rate 91.52% Positions 0
#8 Vano_gut Vano_gut Rating 11398 Games 166 Wins 163 Win rate 98.19% Positions 0
#9 facebook3433092673442671 facebook3433092673442671 Rating 10720 Games 1345 Wins 837 Win rate 62.23% Positions 0
#10 guest#15081 guest#15081 Rating 10274 Games 286 Wins 235 Win rate 82.17% Positions 0
#11 dugeonlipo dugeonlipo Rating 7352 Games 782 Wins 448 Win rate 57.29% Positions 0
#12 dchernikoff dchernikoff Rating 7315 Games 836 Wins 412 Win rate 49.28% Positions 0
#13 Дисней Дисней Rating 7314 Games 244 Wins 181 Win rate 74.18% Positions 0
#14 tommylondiner tommylondiner Rating 7291 Games 836 Wins 479 Win rate 57.3% Positions 0
#15 dolmatova-kk dolmatova-kk Rating 7199 Games 802 Wins 382 Win rate 47.63% Positions 0
#16 Reshetova Reshetova Rating 7001 Games 827 Wins 435 Win rate 52.6% Positions 0
#17 Akseneia Akseneia Rating 6995 Games 870 Wins 426 Win rate 48.97% Positions 0
#18 Aik@ Aik@ Rating 6947 Games 806 Wins 405 Win rate 50.25% Positions 0
#19 B_koHTakTe_BcerDa B_koHTakTe_BcerDa Rating 6887 Games 931 Wins 521 Win rate 55.96% Positions 0
#20 Mooonlighttt Mooonlighttt Rating 6854 Games 824 Wins 459 Win rate 55.7% Positions 0
#21 EnderGuy EnderGuy Rating 6848 Games 958 Wins 539 Win rate 56.26% Positions 0
#22 Lara Lara Rating 6793 Games 913 Wins 538 Win rate 58.93% Positions 0
#23 dsdfsimgv dsdfsimgv Rating 6685 Games 882 Wins 454 Win rate 51.47% Positions 0
#24 resident1 resident1 Rating 6591 Games 826 Wins 443 Win rate 53.63% Positions 0
#25 Kak_xo4y_Tak_u_kpy4y Kak_xo4y_Tak_u_kpy4y Rating 6578 Games 970 Wins 532 Win rate 54.85% Positions 0
notify icon