Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Số độc

@lka50
@lka50
Xếp hạng 561
16 những trò chơi 14 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 87.5%
Andry1377
Andry1377
Xếp hạng 544
21 những trò chơi 14 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 66.67%
Настенька
Настенька
Xếp hạng 194
13 những trò chơi 7 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 53.85%
Chỗ Người chơi
#4 Deniel Deniel Rating 146 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#5 google117882964245966828601 google117882964245966828601 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#6 google113368678387970240323 google113368678387970240323 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#7 guest#43341 guest#43341 Rating 114 Games 2 Wins 1 Win rate 50% Positions 0
#8 Inna_Tam Inna_Tam Rating 102 Games 23 Wins 7 Win rate 30.43% Positions 0
#9 guest#43342 guest#43342 Rating 95 Games 2 Wins 1 Win rate 50% Positions 0
#10 Zamo Zamo Rating 84 Games 7 Wins 3 Win rate 42.86% Positions +1
#11 Alex31 Alex31 Rating 84 Games 7 Wins 4 Win rate 57.14% Positions -1
#12 gamyairport6 gamyairport6 Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions +2
#13 alinois alinois Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions -1
#14 ОПГ голубая устрица ОПГ голубая устрица Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions -1
#15 Elizza Elizza Rating 72 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#16 sasha) sasha) Rating 71 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#17 Riska Riska Rating 70 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#18 ogyrchikrik ogyrchikrik Rating 70 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#19 sanare sanare Rating 61 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#20 Sarah Sarah Rating 15 Games 12 Wins 2 Win rate 16.67% Positions 0
notify icon