Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ vua

Danil83
Danil83
Xếp hạng 9132
158 những trò chơi 152 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.2%
guest#24719
guest#24719
Xếp hạng 5723
89 những trò chơi 87 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 97.75%
KaRTeL999
KaRTeL999
Xếp hạng 5046
397 những trò chơi 251 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 63.22%
Chỗ Người chơi
#4 He_HaDo_TpoJlJluTb He_HaDo_TpoJlJluTb Rating 5037 Games 423 Wins 267 Win rate 63.12% Positions 0
#5 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 4828 Games 458 Wins 273 Win rate 59.61% Positions 0
#6 shuba365.ru shuba365.ru Rating 4581 Games 370 Wins 222 Win rate 60% Positions 0
#7 bigben bigben Rating 4465 Games 431 Wins 260 Win rate 60.32% Positions 0
#8 __Ner__ __Ner__ Rating 4451 Games 402 Wins 232 Win rate 57.71% Positions 0
#9 ISTRIBITEL ISTRIBITEL Rating 4440 Games 455 Wins 271 Win rate 59.56% Positions 0
#10 Skapura Skapura Rating 4412 Games 407 Wins 237 Win rate 58.23% Positions 0
#11 npe3ugeHT_6eJIo4ek npe3ugeHT_6eJIo4ek Rating 4399 Games 407 Wins 239 Win rate 58.72% Positions 0
#12 Datrim Datrim Rating 4355 Games 444 Wins 251 Win rate 56.53% Positions 0
#13 SleepDoctor SleepDoctor Rating 4314 Games 422 Wins 243 Win rate 57.58% Positions 0
#14 Tatanaka Tatanaka Rating 4303 Games 429 Wins 244 Win rate 56.88% Positions 0
#15 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 4302 Games 444 Wins 267 Win rate 60.14% Positions 0
#16 milser milser Rating 4285 Games 441 Wins 253 Win rate 57.37% Positions 0
#17 6JIaTHou'<3CnopT 6JIaTHou'<3CnopT Rating 4283 Games 436 Wins 255 Win rate 58.49% Positions 0
#18 Bambina Bambina Rating 4280 Games 440 Wins 262 Win rate 59.55% Positions 0
#19 RnDGLock_ RnDGLock_ Rating 4262 Games 409 Wins 226 Win rate 55.26% Positions 0
#20 Batiman Batiman Rating 4188 Games 440 Wins 245 Win rate 55.68% Positions 0
#21 Numnums Numnums Rating 4129 Games 417 Wins 248 Win rate 59.47% Positions 0
#22 lafanin lafanin Rating 4118 Games 452 Wins 266 Win rate 58.85% Positions 0
#23 Galinkaa Galinkaa Rating 4112 Games 356 Wins 217 Win rate 60.96% Positions +1
#24 ~fanatik~ ~fanatik~ Rating 4074 Games 408 Wins 231 Win rate 56.62% Positions +1
#25 Boraston Boraston Rating 4072 Games 405 Wins 232 Win rate 57.28% Positions +1
notify icon