Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ vua

guest#67513
guest#67513
Xếp hạng 33766
803 những trò chơi 654 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 81.44%
Apachi
Apachi
Xếp hạng 24070
346 những trò chơi 343 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.13%
guest#398753
guest#398753
Xếp hạng 23053
408 những trò chơi 365 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 89.46%
Chỗ Người chơi
#4 guest#122954 guest#122954 Rating 18926 Games 481 Wins 369 Win rate 76.72% Positions 0
#5 guest#160534 guest#160534 Rating 18236 Games 304 Wins 280 Win rate 92.11% Positions 0
#6 guest#38981 guest#38981 Rating 16862 Games 281 Wins 275 Win rate 97.86% Positions 0
#7 Danil21 Danil21 Rating 16461 Games 300 Wins 283 Win rate 94.33% Positions 0
#8 RUFA RUFA Rating 16042 Games 1028 Wins 648 Win rate 63.04% Positions 0
#9 MeLisa MeLisa Rating 15988 Games 1066 Wins 667 Win rate 62.57% Positions 0
#10 E2E4 E2E4 Rating 15619 Games 989 Wins 620 Win rate 62.69% Positions 0
#11 L_A_R_o_N L_A_R_o_N Rating 15339 Games 1024 Wins 641 Win rate 62.6% Positions 0
#12 He_HaDo_TpoJlJluTb He_HaDo_TpoJlJluTb Rating 15278 Games 1035 Wins 661 Win rate 63.86% Positions 0
#13 CiDyxa CiDyxa Rating 15195 Games 1055 Wins 654 Win rate 61.99% Positions 0
#14 Jopa Jopa Rating 15169 Games 1048 Wins 635 Win rate 60.59% Positions 0
#15 Kisa Kisa Rating 15119 Games 1063 Wins 663 Win rate 62.37% Positions 0
#16 nekit nekit Rating 15117 Games 1003 Wins 628 Win rate 62.61% Positions 0
#17 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 15110 Games 1078 Wins 668 Win rate 61.97% Positions 0
#18 LeMoN LeMoN Rating 15095 Games 1092 Wins 680 Win rate 62.27% Positions 0
#19 milser milser Rating 15057 Games 1034 Wins 641 Win rate 61.99% Positions 0
#20 -k0FFe- -k0FFe- Rating 15008 Games 1043 Wins 640 Win rate 61.36% Positions 0
#21 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 14921 Games 1039 Wins 654 Win rate 62.95% Positions 0
#22 SleepDoctor SleepDoctor Rating 14865 Games 1006 Wins 623 Win rate 61.93% Positions 0
#23 LuckyBoy LuckyBoy Rating 14849 Games 1026 Wins 636 Win rate 61.99% Positions 0
#24 dazz dazz Rating 14812 Games 979 Wins 604 Win rate 61.7% Positions 0
#25 Batiman Batiman Rating 14805 Games 1045 Wins 637 Win rate 60.96% Positions 0
notify icon