Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ vua

Danil21
Danil21
Xếp hạng 9377
165 những trò chơi 158 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.76%
KaRTeL999
KaRTeL999
Xếp hạng 6508
477 những trò chơi 303 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 63.52%
He_HaDo_TpoJlJluTb
He_HaDo_TpoJlJluTb
Xếp hạng 6060
499 những trò chơi 315 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 63.13%
Chỗ Người chơi
#4 Essence Essence Rating 5890 Games 557 Wins 326 Win rate 58.53% Positions 0
#5 Batiman Batiman Rating 5867 Games 540 Wins 308 Win rate 57.04% Positions 0
#6 RnDGLock_ RnDGLock_ Rating 5845 Games 488 Wins 278 Win rate 56.97% Positions 0
#7 npe3ugeHT_6eJIo4ek npe3ugeHT_6eJIo4ek Rating 5805 Games 488 Wins 291 Win rate 59.63% Positions 0
#8 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 5741 Games 544 Wins 323 Win rate 59.38% Positions 0
#9 LsB|TakTuk LsB|TakTuk Rating 5732 Games 501 Wins 296 Win rate 59.08% Positions 0
#10 guest#24719 guest#24719 Rating 5723 Games 89 Wins 87 Win rate 97.75% Positions 0
#11 Boraston Boraston Rating 5708 Games 485 Wins 285 Win rate 58.76% Positions 0
#12 RUFA RUFA Rating 5610 Games 515 Wins 306 Win rate 59.42% Positions 0
#13 SleepDoctor SleepDoctor Rating 5601 Games 504 Wins 294 Win rate 58.33% Positions 0
#14 ~fanatik~ ~fanatik~ Rating 5597 Games 485 Wins 282 Win rate 58.14% Positions 0
#15 6JIaTHou'<3CnopT 6JIaTHou'<3CnopT Rating 5589 Games 506 Wins 300 Win rate 59.29% Positions 0
#16 Madeon Madeon Rating 5572 Games 482 Wins 270 Win rate 56.02% Positions 0
#17 Bambina Bambina Rating 5565 Games 538 Wins 322 Win rate 59.85% Positions 0
#18 bigben bigben Rating 5546 Games 496 Wins 302 Win rate 60.89% Positions 0
#19 Skapura Skapura Rating 5523 Games 496 Wins 290 Win rate 58.47% Positions 0
#20 CMEPT CMEPT Rating 5516 Games 475 Wins 279 Win rate 58.74% Positions 0
#21 Pea/IHbIu4e/I Pea/IHbIu4e/I Rating 5500 Games 501 Wins 289 Win rate 57.68% Positions +3
#22 FlooMeer FlooMeer Rating 5467 Games 498 Wins 298 Win rate 59.84% Positions -1
#23 Kuku Kuku Rating 5446 Games 515 Wins 299 Win rate 58.06% Positions -1
#24 ISTRIBITEL ISTRIBITEL Rating 5435 Games 530 Wins 316 Win rate 59.62% Positions -1
#25 MeLisa MeLisa Rating 5432 Games 531 Wins 308 Win rate 58% Positions 0
notify icon