Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ vua

Danil21
Danil21
Xếp hạng 9664
172 những trò chơi 164 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.35%
KaRTeL999
KaRTeL999
Xếp hạng 9428
576 những trò chơi 376 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 65.28%
Essence
Essence
Xếp hạng 8165
649 những trò chơi 391 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 60.25%
Chỗ Người chơi
#4 Numnums Numnums Rating 8132 Games 618 Wins 382 Win rate 61.81% Positions 0
#5 demigod demigod Rating 8108 Games 629 Wins 378 Win rate 60.1% Positions 0
#6 Bambina Bambina Rating 7958 Games 644 Wins 395 Win rate 61.34% Positions 0
#7 Tatanaka Tatanaka Rating 7708 Games 626 Wins 370 Win rate 59.11% Positions 0
#8 AVANTGARDE AVANTGARDE Rating 7635 Games 641 Wins 378 Win rate 58.97% Positions 0
#9 ISTRIBITEL ISTRIBITEL Rating 7602 Games 625 Wins 380 Win rate 60.8% Positions 0
#10 adv`aks0n adv`aks0n Rating 7588 Games 591 Wins 350 Win rate 59.22% Positions 0
#11 Kisa Kisa Rating 7506 Games 604 Wins 366 Win rate 60.6% Positions 0
#12 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 7485 Games 639 Wins 390 Win rate 61.03% Positions 0
#13 Dustup Dustup Rating 7397 Games 601 Wins 337 Win rate 56.07% Positions 0
#14 Skapura Skapura Rating 7348 Games 592 Wins 353 Win rate 59.63% Positions +1
#15 Kulanara Kulanara Rating 7345 Games 587 Wins 349 Win rate 59.45% Positions +1
#16 Kirillador Kirillador Rating 7301 Games 579 Wins 334 Win rate 57.69% Positions -2
#17 zidaneew zidaneew Rating 7252 Games 632 Wins 372 Win rate 58.86% Positions 0
#18 MeLisa MeLisa Rating 7249 Games 625 Wins 370 Win rate 59.2% Positions 0
#19 Kuku Kuku Rating 7238 Games 611 Wins 362 Win rate 59.25% Positions +1
#20 Dr Karl Dr Karl Rating 7238 Games 597 Wins 357 Win rate 59.8% Positions -1
#21 KuTauckuu_DpakoH4uk KuTauckuu_DpakoH4uk Rating 7209 Games 602 Wins 352 Win rate 58.47% Positions 0
#22 ZeFir ZeFir Rating 7178 Games 618 Wins 367 Win rate 59.39% Positions 0
#23 Kitty Kitty Rating 7167 Games 605 Wins 368 Win rate 60.83% Positions 0
#24 -k0FFe- -k0FFe- Rating 7117 Games 633 Wins 368 Win rate 58.14% Positions 0
#25 Link Link Rating 7108 Games 677 Wins 388 Win rate 57.31% Positions 0
notify icon