Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo ngắn

lychsiy4848
lychsiy4848
Xếp hạng 52204
831 những trò chơi 826 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 99.4%
guest#34309
guest#34309
Xếp hạng 44776
745 những trò chơi 730 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 97.99%
guest#25620
guest#25620
Xếp hạng 36082
590 những trò chơi 579 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 98.14%
Chỗ Người chơi
#4 guest#22914 guest#22914 Rating 18642 Games 320 Wins 306 Win rate 95.63% Positions 0
#5 id18299820 id18299820 Rating 16050 Games 260 Wins 252 Win rate 96.92% Positions 0
#6 google108735947163201697440 google108735947163201697440 Rating 13628 Games 241 Wins 230 Win rate 95.44% Positions 0
#7 guest#25119 guest#25119 Rating 13317 Games 218 Wins 215 Win rate 98.62% Positions 0
#8 guest#39883 guest#39883 Rating 12798 Games 196 Wins 191 Win rate 97.45% Positions 0
#9 guest#22128 guest#22128 Rating 12109 Games 185 Wins 182 Win rate 98.38% Positions 0
#10 D2AReX D2AReX Rating 11889 Games 222 Wins 213 Win rate 95.95% Positions 0
#11 guest#21446 guest#21446 Rating 8942 Games 137 Wins 134 Win rate 97.81% Positions 0
#12 guest#35278 guest#35278 Rating 8687 Games 133 Wins 130 Win rate 97.74% Positions 0
#13 вася_227-10 вася_227-10 Rating 8305 Games 130 Wins 126 Win rate 96.92% Positions 0
#14 guest#42511 guest#42511 Rating 7447 Games 109 Wins 107 Win rate 98.17% Positions 0
#15 guest#41324 guest#41324 Rating 7414 Games 134 Wins 118 Win rate 88.06% Positions 0
#16 google108358030436689675023 google108358030436689675023 Rating 6798 Games 97 Wins 97 Win rate 100% Positions 0
#17 guest#26813 guest#26813 Rating 6304 Games 95 Wins 93 Win rate 97.89% Positions 0
#18 Tina Tina Rating 6183 Games 92 Wins 89 Win rate 96.74% Positions 0
#19 ege ege Rating 5824 Games 97 Wins 91 Win rate 93.81% Positions 0
#20 guest#34502 guest#34502 Rating 5761 Games 94 Wins 88 Win rate 93.62% Positions 0
#21 guest#31350 guest#31350 Rating 5595 Games 103 Wins 90 Win rate 87.38% Positions 0
#22 KARIM KARIM Rating 5360 Games 435 Wins 255 Win rate 58.62% Positions 0
#23 guest#23703 guest#23703 Rating 5269 Games 85 Wins 81 Win rate 95.29% Positions 0
#24 KiberTron KiberTron Rating 5167 Games 440 Wins 252 Win rate 57.27% Positions 0
#25 tanita tanita Rating 5163 Games 461 Wins 259 Win rate 56.18% Positions 0
notify icon