Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo ngắn

guest#48482
guest#48482
Xếp hạng 933452
15976 những trò chơi 15666 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 98.06%
ingman
ingman
Xếp hạng 543302
9232 những trò chơi 9065 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 98.19%
guest#41324
guest#41324
Xếp hạng 427063
7525 những trò chơi 7272 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.64%
Chỗ Người chơi
#4 alexander25602 alexander25602 Rating 295228 Games 5020 Wins 4904 Win rate 97.69% Positions 0
#5 guest#83069 guest#83069 Rating 262554 Games 4589 Wins 4440 Win rate 96.75% Positions 0
#6 guest#37962 guest#37962 Rating 213662 Games 3802 Wins 3635 Win rate 95.61% Positions 0
#7 guest#33162 guest#33162 Rating 190104 Games 3191 Wins 3134 Win rate 98.21% Positions 0
#8 Геннашка Геннашка Rating 189050 Games 3338 Wins 3192 Win rate 95.63% Positions 0
#9 guest#56386 guest#56386 Rating 188099 Games 3234 Wins 3135 Win rate 96.94% Positions 0
#10 BUSH BUSH Rating 177922 Games 3086 Wins 2973 Win rate 96.34% Positions 0
#11 guest#118858 guest#118858 Rating 175975 Games 3138 Wins 2984 Win rate 95.09% Positions 0
#12 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 154196 Games 2725 Wins 2607 Win rate 95.67% Positions 0
#13 Tina Tina Rating 134582 Games 2275 Wins 2214 Win rate 97.32% Positions 0
#14 guest#165448 guest#165448 Rating 132314 Games 2234 Wins 2170 Win rate 97.14% Positions 0
#15 guest#68750 guest#68750 Rating 128275 Games 2271 Wins 2186 Win rate 96.26% Positions 0
#16 guest#408344 guest#408344 Rating 111930 Games 2224 Wins 2020 Win rate 90.83% Positions 0
#17 guest#395726 guest#395726 Rating 107134 Games 1842 Wins 1770 Win rate 96.09% Positions 0
#18 guest#161936 guest#161936 Rating 84679 Games 1591 Wins 1476 Win rate 92.77% Positions 0
#19 GON GON Rating 78878 Games 2300 Wins 1710 Win rate 74.35% Positions 0
#20 guest#33116 guest#33116 Rating 74132 Games 1350 Wins 1261 Win rate 93.41% Positions 0
#21 facebook10226394659954023 facebook10226394659954023 Rating 70741 Games 1153 Wins 1131 Win rate 98.09% Positions 0
#22 google103240971483352576309 google103240971483352576309 Rating 70476 Games 1163 Wins 1133 Win rate 97.42% Positions 0
#23 Surf Surf Rating 68769 Games 1157 Wins 1114 Win rate 96.28% Positions 0
#24 LEARN LEARN Rating 68113 Games 1235 Wins 1156 Win rate 93.6% Positions 0
#25 TAPAKAH TAPAKAH Rating 66253 Games 1157 Wins 1106 Win rate 95.59% Positions 0
notify icon