Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cặp (đôi)

dedpukanch1k
dedpukanch1k
Xếp hạng 3104
92 những trò chơi 92 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
×《ATASH》×
×《ATASH》×
Xếp hạng 538
11 những trò chơi 11 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 100%
lisich
lisich
Xếp hạng 430
2 những trò chơi 1 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 50%
Chỗ Người chơi
#4 volyasport volyasport Rating 385 Games 7 Wins 7 Win rate 100% Positions 0
#5 guest#20085 guest#20085 Rating 347 Games 5 Wins 5 Win rate 100% Positions 0
#6 micah micah Rating 274 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#7 Inna_Tam Inna_Tam Rating 268 Games 13 Wins 6 Win rate 46.15% Positions 0
#8 guest#24808 guest#24808 Rating 223 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#9 DrClumsy DrClumsy Rating 175 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#10 Nolik Nolik Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#11 guest#21764 guest#21764 Rating 170 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#12 Marik Marik Rating 170 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#13 google117698965691996328969 google117698965691996328969 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#14 Alex31 Alex31 Rating 152 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#15 id386268944 id386268944 Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#16 han_jisun han_jisun Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#17 shmel shmel Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#18 Geriht Geriht Rating 150 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#19 google104699350749534492902 google104699350749534492902 Rating 129 Games 5 Wins 2 Win rate 40% Positions 0
#20 guest#24655 guest#24655 Rating 129 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#21 Silicon Silicon Rating 128 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#22 Настенька Настенька Rating 123 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#23 ogyrchikrik ogyrchikrik Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#24 guest#33030 guest#33030 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#25 maksimus2244 maksimus2244 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
notify icon