Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang

Treena
Treena
Xếp hạng 121545
2533 những trò chơi 2437 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.21%
guest#27612
guest#27612
Xếp hạng 105706
3971 những trò chơi 2579 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 64.95%
guest#26813
guest#26813
Xếp hạng 96317
2486 những trò chơi 2062 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 82.94%
Chỗ Người chơi
#4 guest#23315 guest#23315 Rating 92427 Games 1752 Wins 1639 Win rate 93.55% Positions 0
#5 guest#34591 guest#34591 Rating 91789 Games 1937 Wins 1765 Win rate 91.12% Positions 0
#6 guest#15051 guest#15051 Rating 82215 Games 1516 Wins 1425 Win rate 94% Positions 0
#7 guest#22646 guest#22646 Rating 81734 Games 1790 Wins 1601 Win rate 89.44% Positions 0
#8 guest#33162 guest#33162 Rating 80905 Games 1609 Wins 1452 Win rate 90.24% Positions 0
#9 guest#21557 guest#21557 Rating 77985 Games 1513 Wins 1430 Win rate 94.51% Positions 0
#10 SNOWMAN SNOWMAN Rating 69266 Games 1569 Wins 1292 Win rate 82.35% Positions 0
#11 guest#20452 guest#20452 Rating 69195 Games 1974 Wins 1601 Win rate 81.1% Positions 0
#12 guest#35647 guest#35647 Rating 68739 Games 1522 Wins 743 Win rate 48.82% Positions 0
#13 guest#24435 guest#24435 Rating 66396 Games 2289 Wins 1646 Win rate 71.91% Positions 0
#14 guest#31576 guest#31576 Rating 61872 Games 1241 Wins 1127 Win rate 90.81% Positions 0
#15 guest#25620 guest#25620 Rating 60825 Games 1122 Wins 1046 Win rate 93.23% Positions 0
#16 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 57333 Games 951 Wins 931 Win rate 97.9% Positions 0
#17 lychsiy4848 lychsiy4848 Rating 52662 Games 840 Wins 835 Win rate 99.4% Positions 0
#18 guest#21788 guest#21788 Rating 50946 Games 1003 Wins 931 Win rate 92.82% Positions 0
#19 guest#39274 guest#39274 Rating 49649 Games 1090 Wins 951 Win rate 87.25% Positions 0
#20 guest#21345 guest#21345 Rating 47162 Games 982 Wins 873 Win rate 88.9% Positions 0
#21 guest#32764 guest#32764 Rating 46465 Games 1950 Wins 1344 Win rate 68.92% Positions 0
#22 google115344771479489899531 google115344771479489899531 Rating 46144 Games 766 Wins 742 Win rate 96.87% Positions 0
#23 guest#15160 guest#15160 Rating 45318 Games 887 Wins 830 Win rate 93.57% Positions 0
#24 guest#41171 guest#41171 Rating 45027 Games 899 Wins 811 Win rate 90.21% Positions +3
#25 guest#22363 guest#22363 Rating 45018 Games 2163 Wins 1408 Win rate 65.09% Positions -1
notify icon