Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang

guest#33162
guest#33162
Xếp hạng 348814
6289 những trò chơi 5985 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.17%
guest#44703
guest#44703
Xếp hạng 225276
4123 những trò chơi 3937 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.49%
guest#35647
guest#35647
Xếp hạng 187857
4433 những trò chơi 2334 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 52.65%
Chỗ Người chơi
#4 guest#34591 guest#34591 Rating 152295 Games 2996 Wins 2794 Win rate 93.26% Positions 0
#5 guest#41324 guest#41324 Rating 142736 Games 2767 Wins 2545 Win rate 91.98% Positions 0
#6 guest#22328 guest#22328 Rating 136244 Games 2420 Wins 2324 Win rate 96.03% Positions 0
#7 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 135273 Games 2302 Wins 2240 Win rate 97.31% Positions 0
#8 guest#22646 guest#22646 Rating 131741 Games 2853 Wins 2564 Win rate 89.87% Positions 0
#9 guest#21557 guest#21557 Rating 125065 Games 2336 Wins 2231 Win rate 95.51% Positions 0
#10 guest#23315 guest#23315 Rating 122060 Games 2329 Wins 2181 Win rate 93.65% Positions 0
#11 Treena Treena Rating 121545 Games 2533 Wins 2437 Win rate 96.21% Positions 0
#12 guest#27612 guest#27612 Rating 114407 Games 4319 Wins 2814 Win rate 65.15% Positions 0
#13 guest#26813 guest#26813 Rating 101226 Games 2652 Wins 2194 Win rate 82.73% Positions 0
#14 guest#33116 guest#33116 Rating 94786 Games 3406 Wins 2458 Win rate 72.17% Positions 0
#15 guest#48482 guest#48482 Rating 94086 Games 1603 Wins 1551 Win rate 96.76% Positions 0
#16 guest#25620 guest#25620 Rating 91527 Games 1692 Wins 1584 Win rate 93.62% Positions 0
#17 guest#31576 guest#31576 Rating 90934 Games 1796 Wins 1649 Win rate 91.82% Positions 0
#18 guest#32802 guest#32802 Rating 89879 Games 1857 Wins 1704 Win rate 91.76% Positions 0
#19 guest#45169 guest#45169 Rating 88523 Games 3214 Wins 1310 Win rate 40.76% Positions 0
#20 SNOWMAN SNOWMAN Rating 85557 Games 1880 Wins 1576 Win rate 83.83% Positions 0
#21 guest#42775 guest#42775 Rating 83982 Games 3334 Wins 2445 Win rate 73.34% Positions 0
#22 LEARN LEARN Rating 83871 Games 1739 Wins 1500 Win rate 86.26% Positions 0
#23 guest#15051 guest#15051 Rating 82215 Games 1516 Wins 1425 Win rate 94% Positions 0
#24 guest#24435 guest#24435 Rating 71353 Games 2436 Wins 1759 Win rate 72.21% Positions 0
#25 guest#41854 guest#41854 Rating 69714 Games 1284 Wins 1210 Win rate 94.24% Positions 0
notify icon