Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Xếp hạng 1005366
18001 những trò chơi 17441 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.89%
guest#48482
guest#48482
Xếp hạng 745088
12771 những trò chơi 12506 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 97.92%
guest#104059
guest#104059
Xếp hạng 521823
12782 những trò chơi 5718 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 44.73%
Chỗ Người chơi
#4 guest#41324 guest#41324 Rating 502803 Games 9337 Wins 8830 Win rate 94.57% Positions 0
#5 guest#42775 guest#42775 Rating 436479 Games 15616 Wins 11982 Win rate 76.73% Positions 0
#6 guest#22328 guest#22328 Rating 414036 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#7 guest#117688 guest#117688 Rating 407032 Games 7613 Wins 4365 Win rate 57.34% Positions 0
#8 guest#33162 guest#33162 Rating 401180 Games 7291 Wins 6920 Win rate 94.91% Positions 0
#9 guest#99486 guest#99486 Rating 366625 Games 6826 Wins 6467 Win rate 94.74% Positions 0
#10 БілаЛ БілаЛ Rating 300451 Games 6207 Wins 5662 Win rate 91.22% Positions 0
#11 ingman ingman Rating 298324 Games 5744 Wins 5263 Win rate 91.63% Positions 0
#12 guest#130651 guest#130651 Rating 273170 Games 10473 Wins 6132 Win rate 58.55% Positions 0
#13 guest#54113 guest#54113 Rating 272644 Games 7941 Wins 6616 Win rate 83.31% Positions 0
#14 alexander25602 alexander25602 Rating 259420 Games 4622 Wins 4381 Win rate 94.79% Positions 0
#15 guest#54140 guest#54140 Rating 256427 Games 4530 Wins 4397 Win rate 97.06% Positions 0
#16 Sambor1964 Sambor1964 Rating 245959 Games 6355 Wins 5170 Win rate 81.35% Positions 0
#17 guest#22646 guest#22646 Rating 244741 Games 6025 Wins 5195 Win rate 86.22% Positions 0
#18 guest#37962 guest#37962 Rating 237911 Games 5392 Wins 4636 Win rate 85.98% Positions 0
#19 guest#21557 guest#21557 Rating 237017 Games 4432 Wins 4224 Win rate 95.31% Positions 0
#20 guest#161154 guest#161154 Rating 220186 Games 4306 Wins 2194 Win rate 50.95% Positions 0
#21 guest#109056 guest#109056 Rating 215270 Games 5543 Wins 2329 Win rate 42.02% Positions 0
#22 guest#34591 guest#34591 Rating 213857 Games 4089 Wins 3852 Win rate 94.2% Positions 0
#23 vladlan vladlan Rating 209617 Games 4514 Wins 4039 Win rate 89.48% Positions 0
#24 guest#83069 guest#83069 Rating 207185 Games 3664 Wins 3524 Win rate 96.18% Positions 0
#25 pvp1077 pvp1077 Rating 207026 Games 5354 Wins 3560 Win rate 66.49% Positions 0
notify icon