Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Durak Απλός

guest#117688
guest#117688
Βαθμολογία 551551
10645 παιχνιδιών 6084 νικών
Ποσοστό νικών 57.15%
guest#104059
guest#104059
Βαθμολογία 516596
13413 παιχνιδιών 5145 νικών
Ποσοστό νικών 38.36%
guest#121190
guest#121190
Βαθμολογία 319142
8377 παιχνιδιών 3842 νικών
Ποσοστό νικών 45.86%
Θέση Παίκτης
#4 guest#109056 guest#109056 Rating 282497 Games 7685 Wins 3189 Win rate 41.5% Positions 0
#5 guest#121119 guest#121119 Rating 249624 Games 9493 Wins 6807 Win rate 71.71% Positions 0
#6 guest#116531 guest#116531 Rating 231303 Games 9143 Wins 5376 Win rate 58.8% Positions 0
#7 guest#107021 guest#107021 Rating 215250 Games 11060 Wins 7306 Win rate 66.06% Positions 0
#8 IGROK IGROK Rating 211301 Games 4249 Wins 2343 Win rate 55.14% Positions 0
#9 guest#112560 guest#112560 Rating 188402 Games 4148 Wins 1807 Win rate 43.56% Positions 0
#10 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#11 Alеx Alеx Rating 175742 Games 3150 Wins 1554 Win rate 49.33% Positions 0
#12 guest#437551 guest#437551 Rating 174204 Games 3619 Wins 1543 Win rate 42.64% Positions 0
#13 guest#133741 guest#133741 Rating 161447 Games 7191 Wins 4922 Win rate 68.45% Positions 0
#14 guest#28041 guest#28041 Rating 149632 Games 5154 Wins 2743 Win rate 53.22% Positions 0
#15 guest#417779 guest#417779 Rating 146671 Games 4040 Wins 1581 Win rate 39.13% Positions 0
#16 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#17 guest#418661 guest#418661 Rating 140900 Games 3327 Wins 1356 Win rate 40.76% Positions 0
#18 guest#162393 guest#162393 Rating 128258 Games 3017 Wins 1208 Win rate 40.04% Positions 0
#19 guest#396186 guest#396186 Rating 121417 Games 2664 Wins 1227 Win rate 46.06% Positions 0
#20 google1011 google1011 Rating 117940 Games 3318 Wins 1943 Win rate 58.56% Positions 0
#21 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#22 guest#99244 guest#99244 Rating 115398 Games 3614 Wins 1392 Win rate 38.52% Positions 0
#23 guest#406486 guest#406486 Rating 114541 Games 3863 Wins 2768 Win rate 71.65% Positions 0
#24 guest#428992 guest#428992 Rating 104296 Games 4081 Wins 2796 Win rate 68.51% Positions 0
#25 guest#115481 guest#115481 Rating 101465 Games 3238 Wins 1578 Win rate 48.73% Positions 0
notify icon