Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Durak Απλός

guest#104059
guest#104059
Βαθμολογία 329564
8088 παιχνιδιών 3083 νικών
Ποσοστό νικών 38.12%
guest#117688
guest#117688
Βαθμολογία 247377
4468 παιχνιδιών 2530 νικών
Ποσοστό νικών 56.62%
guest#35647
guest#35647
Βαθμολογία 186968
4423 παιχνιδιών 2329 νικών
Ποσοστό νικών 52.66%
Θέση Παίκτης
#4 guest#129721 guest#129721 Rating 134930 Games 3485 Wins 1634 Win rate 46.89% Positions 0
#5 guest#109056 guest#109056 Rating 127663 Games 3001 Wins 1269 Win rate 42.29% Positions 0
#6 guest#28041 guest#28041 Rating 122054 Games 4181 Wins 2263 Win rate 54.13% Positions 0
#7 guest#107021 guest#107021 Rating 118109 Games 4843 Wins 3258 Win rate 67.27% Positions 0
#8 guest#27612 guest#27612 Rating 115375 Games 4377 Wins 2847 Win rate 65.04% Positions 0
#9 guest#121190 guest#121190 Rating 99924 Games 2279 Wins 1038 Win rate 45.55% Positions 0
#10 guest#99244 guest#99244 Rating 85495 Games 2450 Wins 946 Win rate 38.61% Positions 0
#11 guest#71608 guest#71608 Rating 78393 Games 1708 Wins 941 Win rate 55.09% Positions 0
#12 IGROK IGROK Rating 77705 Games 1423 Wins 731 Win rate 51.37% Positions 0
#13 *heep* *heep* Rating 77576 Games 1874 Wins 757 Win rate 40.39% Positions 0
#14 guest#99603 guest#99603 Rating 77428 Games 3280 Wins 1172 Win rate 35.73% Positions 0
#15 guest#121119 guest#121119 Rating 75115 Games 2199 Wins 1637 Win rate 74.44% Positions 0
#16 guest#112560 guest#112560 Rating 74357 Games 1391 Wins 600 Win rate 43.13% Positions 0
#17 guest#35153 guest#35153 Rating 72346 Games 3340 Wins 2280 Win rate 68.26% Positions 0
#18 guest#113166 guest#113166 Rating 64958 Games 2693 Wins 1542 Win rate 57.26% Positions 0
#19 guest#109367 guest#109367 Rating 62450 Games 2013 Wins 948 Win rate 47.09% Positions 0
#20 guest#32100 guest#32100 Rating 55060 Games 3418 Wins 1992 Win rate 58.28% Positions 0
#21 guest#129679 guest#129679 Rating 52909 Games 1845 Wins 1213 Win rate 65.75% Positions 0
#22 guest#69478 guest#69478 Rating 52672 Games 4372 Wins 1181 Win rate 27.01% Positions 0
#23 guest#106476 guest#106476 Rating 51308 Games 913 Wins 417 Win rate 45.67% Positions 0
#24 guest#35994 guest#35994 Rating 50785 Games 1206 Wins 549 Win rate 45.52% Positions 0
#25 guest#40016 guest#40016 Rating 49131 Games 1141 Wins 479 Win rate 41.98% Positions 0
notify icon