Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Обикновен глупак

guest#35647
guest#35647
Класиране 186968
4423 игри 2329 победи
Процент победи 52.66%
guest#27612
guest#27612
Класиране 115375
4377 игри 2847 победи
Процент победи 65.04%
guest#35153
guest#35153
Класиране 72346
3340 игри 2280 победи
Процент победи 68.26%
Място Играч
#4 guest#28041 guest#28041 Rating 64965 Games 2498 Wins 1282 Win rate 51.32% Positions 0
#5 guest#32100 guest#32100 Rating 55060 Games 3418 Wins 1992 Win rate 58.28% Positions 0
#6 guest#35994 guest#35994 Rating 50785 Games 1206 Wins 549 Win rate 45.52% Positions 0
#7 guest#40016 guest#40016 Rating 49131 Games 1141 Wins 479 Win rate 41.98% Positions 0
#8 guest#32764 guest#32764 Rating 46630 Games 1951 Wins 1345 Win rate 68.94% Positions 0
#9 guest#47947 guest#47947 Rating 44213 Games 1120 Wins 445 Win rate 39.73% Positions 0
#10 guest#33116 guest#33116 Rating 42554 Games 2486 Wins 1592 Win rate 64.04% Positions 0
#11 guest#35040 guest#35040 Rating 40772 Games 1794 Wins 857 Win rate 47.77% Positions 0
#12 IGROK IGROK Rating 37661 Games 594 Wins 307 Win rate 51.68% Positions 0
#13 guest#24435 guest#24435 Rating 34532 Games 994 Wins 679 Win rate 68.31% Positions 0
#14 somaandciya somaandciya Rating 32382 Games 729 Wins 248 Win rate 34.02% Positions 0
#15 Pti4ka Pti4ka Rating 26685 Games 734 Wins 218 Win rate 29.7% Positions 0
#16 guest#40143 guest#40143 Rating 26580 Games 933 Wins 634 Win rate 67.95% Positions 0
#17 guest#48937 guest#48937 Rating 23973 Games 878 Wins 546 Win rate 62.19% Positions 0
#18 guest#36484 guest#36484 Rating 23753 Games 1133 Wins 505 Win rate 44.57% Positions 0
#19 roman1728 roman1728 Rating 23236 Games 949 Wins 314 Win rate 33.09% Positions 0
#20 opponent_63 opponent_63 Rating 22945 Games 1178 Wins 512 Win rate 43.46% Positions 0
#21 guest#62937 guest#62937 Rating 22361 Games 413 Wins 216 Win rate 52.3% Positions 0
#22 Ingeborge Ingeborge Rating 19696 Games 803 Wins 262 Win rate 32.63% Positions 0
#23 GalinaIvanovna1488 GalinaIvanovna1488 Rating 18478 Games 746 Wins 266 Win rate 35.66% Positions 0
#24 Fazer Fazer Rating 18320 Games 732 Wins 294 Win rate 40.16% Positions 0
#25 Kisa Kisa Rating 17977 Games 695 Wins 272 Win rate 39.14% Positions 0
notify icon