Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Обикновен глупак

guest#117688
guest#117688
Класиране 522547
10042 игри 5754 победи
Процент победи 57.3%
guest#104059
guest#104059
Класиране 516596
13413 игри 5145 победи
Процент победи 38.36%
guest#109056
guest#109056
Класиране 282497
7685 игри 3189 победи
Процент победи 41.5%
Място Играч
#4 guest#121190 guest#121190 Rating 276631 Games 7209 Wins 3311 Win rate 45.93% Positions 0
#5 guest#121119 guest#121119 Rating 234065 Games 8879 Wins 6350 Win rate 71.52% Positions 0
#6 guest#116531 guest#116531 Rating 231303 Games 9143 Wins 5376 Win rate 58.8% Positions 0
#7 guest#107021 guest#107021 Rating 215250 Games 11060 Wins 7306 Win rate 66.06% Positions 0
#8 IGROK IGROK Rating 195661 Games 3861 Wins 2015 Win rate 52.19% Positions 0
#9 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#10 guest#112560 guest#112560 Rating 165934 Games 3626 Wins 1572 Win rate 43.35% Positions 0
#11 guest#28041 guest#28041 Rating 149632 Games 5154 Wins 2743 Win rate 53.22% Positions 0
#12 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#13 guest#133741 guest#133741 Rating 140356 Games 6211 Wins 4230 Win rate 68.1% Positions 0
#14 guest#418661 guest#418661 Rating 136856 Games 3210 Wins 1311 Win rate 40.84% Positions 0
#15 guest#162393 guest#162393 Rating 128258 Games 3017 Wins 1208 Win rate 40.04% Positions 0
#16 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#17 guest#99244 guest#99244 Rating 115398 Games 3614 Wins 1392 Win rate 38.52% Positions 0
#18 google1011 google1011 Rating 112251 Games 3178 Wins 1868 Win rate 58.78% Positions 0
#19 guest#417779 guest#417779 Rating 108331 Games 2849 Wins 1109 Win rate 38.93% Positions 0
#20 guest#115481 guest#115481 Rating 101465 Games 3238 Wins 1578 Win rate 48.73% Positions 0
#21 guest#406486 guest#406486 Rating 99563 Games 3347 Wins 2381 Win rate 71.14% Positions 0
#22 pvp1077 pvp1077 Rating 88643 Games 2893 Wins 1720 Win rate 59.45% Positions 0
#23 guest#396186 guest#396186 Rating 87196 Games 1786 Wins 841 Win rate 47.09% Positions 0
#24 *heep* *heep* Rating 84126 Games 2061 Wins 831 Win rate 40.32% Positions 0
#25 guest#131230 guest#131230 Rating 81979 Games 1991 Wins 742 Win rate 37.27% Positions 0
notify icon