Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Обикновен глупак

guest#104059
guest#104059
Класиране 191303
4397 игри 1692 победи
Процент победи 38.48%
guest#35647
guest#35647
Класиране 186968
4423 игри 2329 победи
Процент победи 52.66%
guest#27612
guest#27612
Класиране 115375
4377 игри 2847 победи
Процент победи 65.04%
Място Играч
#4 guest#28041 guest#28041 Rating 113648 Games 3831 Wins 2036 Win rate 53.15% Positions 0
#5 guest#99244 guest#99244 Rating 81380 Games 2302 Wins 890 Win rate 38.66% Positions 0
#6 guest#71608 guest#71608 Rating 76243 Games 1665 Wins 908 Win rate 54.53% Positions 0
#7 guest#109056 guest#109056 Rating 74517 Games 1563 Wins 682 Win rate 43.63% Positions 0
#8 guest#35153 guest#35153 Rating 72346 Games 3340 Wins 2280 Win rate 68.26% Positions 0
#9 guest#117688 guest#117688 Rating 71579 Games 1158 Wins 623 Win rate 53.8% Positions 0
#10 guest#99603 guest#99603 Rating 70080 Games 2977 Wins 1065 Win rate 35.77% Positions 0
#11 IGROK IGROK Rating 67448 Games 1191 Wins 615 Win rate 51.64% Positions 0
#12 guest#107021 guest#107021 Rating 66336 Games 2321 Wins 1563 Win rate 67.34% Positions 0
#13 guest#32100 guest#32100 Rating 55060 Games 3418 Wins 1992 Win rate 58.28% Positions 0
#14 *heep* *heep* Rating 52110 Games 1216 Wins 483 Win rate 39.72% Positions 0
#15 guest#106476 guest#106476 Rating 51308 Games 913 Wins 417 Win rate 45.67% Positions 0
#16 guest#35994 guest#35994 Rating 50785 Games 1206 Wins 549 Win rate 45.52% Positions 0
#17 guest#40016 guest#40016 Rating 49131 Games 1141 Wins 479 Win rate 41.98% Positions 0
#18 guest#69478 guest#69478 Rating 48872 Games 3972 Wins 1072 Win rate 26.99% Positions 0
#19 guest#113527 guest#113527 Rating 47871 Games 969 Wins 384 Win rate 39.63% Positions 0
#20 guest#109367 guest#109367 Rating 47177 Games 1287 Wins 637 Win rate 49.49% Positions 0
#21 guest#32764 guest#32764 Rating 46630 Games 1951 Wins 1345 Win rate 68.94% Positions 0
#22 guest#64768 guest#64768 Rating 44400 Games 1869 Wins 532 Win rate 28.46% Positions 0
#23 guest#47947 guest#47947 Rating 44213 Games 1120 Wins 445 Win rate 39.73% Positions 0
#24 guest#48937 guest#48937 Rating 43676 Games 1744 Wins 1127 Win rate 64.62% Positions 0
#25 guest#113166 guest#113166 Rating 43503 Games 1225 Wins 660 Win rate 53.88% Positions 0
notify icon