Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Обикновен глупак

guest#104059
guest#104059
Класиране 435299
11134 игри 4223 победи
Процент победи 37.93%
guest#117688
guest#117688
Класиране 405274
7580 игри 4347 победи
Процент победи 57.35%
guest#109056
guest#109056
Класиране 215115
5538 игри 2326 победи
Процент победи 42%
Място Играч
#4 guest#107021 guest#107021 Rating 187645 Games 9404 Wins 6200 Win rate 65.93% Positions 0
#5 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#6 guest#121190 guest#121190 Rating 186928 Games 4658 Wins 2125 Win rate 45.62% Positions 0
#7 guest#121119 guest#121119 Rating 154519 Games 5542 Wins 3987 Win rate 71.94% Positions 0
#8 guest#116531 guest#116531 Rating 147488 Games 4717 Wins 2832 Win rate 60.04% Positions 0
#9 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#10 guest#28041 guest#28041 Rating 142735 Games 4849 Wins 2605 Win rate 53.72% Positions 0
#11 guest#112560 guest#112560 Rating 135757 Games 2831 Wins 1233 Win rate 43.55% Positions 0
#12 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#13 IGROK IGROK Rating 109671 Games 2086 Wins 1051 Win rate 50.38% Positions 0
#14 guest#99244 guest#99244 Rating 108207 Games 3286 Wins 1261 Win rate 38.37% Positions 0
#15 guest#133741 guest#133741 Rating 89031 Games 3934 Wins 2620 Win rate 66.6% Positions 0
#16 pvp1077 pvp1077 Rating 87593 Games 2833 Wins 1689 Win rate 59.62% Positions 0
#17 guest#162393 guest#162393 Rating 86327 Games 1834 Wins 740 Win rate 40.35% Positions 0
#18 guest#109367 guest#109367 Rating 79010 Games 2595 Wins 1174 Win rate 45.24% Positions 0
#19 *heep* *heep* Rating 78872 Games 1913 Wins 773 Win rate 40.41% Positions 0
#20 guest#71608 guest#71608 Rating 78490 Games 1714 Wins 945 Win rate 55.13% Positions 0
#21 guest#99603 guest#99603 Rating 77428 Games 3280 Wins 1172 Win rate 35.73% Positions 0
#22 guest#129679 guest#129679 Rating 73341 Games 2920 Wins 1925 Win rate 65.92% Positions 0
#23 guest#35153 guest#35153 Rating 72346 Games 3340 Wins 2280 Win rate 68.26% Positions 0
#24 guest#113166 guest#113166 Rating 71054 Games 3058 Wins 1773 Win rate 57.98% Positions 0
#25 guest#119937 guest#119937 Rating 64253 Games 1358 Wins 991 Win rate 72.97% Positions 0
notify icon