เบราว์เซอร์ของคุณล้าสมัย ดังนั้นไม่รองรับอีกต่อไป ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> หรือ <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

หอเกียรติยศ | โง่ธรรมดา

guest#27612
guest#27612
คะแนน 93686
3526 ของเกม 2276 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 64.55%
guest#35647
guest#35647
คะแนน 52005
1109 ของเกม 530 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 47.79%
guest#32764
guest#32764
คะแนน 38097
1506 ของเกม 1041 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 69.12%
อันดับ ผู้เล่นหนึ่งคน
#4 guest#33116 guest#33116 Rating 32282 Games 1533 Wins 1003 Win rate 65.43% Positions 0
#5 guest#24435 guest#24435 Rating 31782 Games 919 Wins 623 Win rate 67.79% Positions 0
#6 somaandciya somaandciya Rating 31713 Games 433 Wins 140 Win rate 32.33% Positions 0
#7 guest#32100 guest#32100 Rating 26323 Games 1141 Wins 752 Win rate 65.91% Positions 0
#8 Pti4ka Pti4ka Rating 26165 Games 429 Wins 125 Win rate 29.14% Positions 0
#9 guest#35153 guest#35153 Rating 26123 Games 1078 Wins 720 Win rate 66.79% Positions 0
#10 opponent_63 opponent_63 Rating 22945 Games 1178 Wins 512 Win rate 43.46% Positions 0
#11 guest#35994 guest#35994 Rating 21775 Games 430 Wins 190 Win rate 44.19% Positions 0
#12 guest#36484 guest#36484 Rating 15596 Games 671 Wins 294 Win rate 43.82% Positions 0
#13 GalinaIvanovna1488 GalinaIvanovna1488 Rating 14715 Games 431 Wins 157 Win rate 36.43% Positions 0
#14 guest#24818 guest#24818 Rating 14296 Games 303 Wins 135 Win rate 44.55% Positions 0
#15 guest#34421 guest#34421 Rating 11878 Games 582 Wins 284 Win rate 48.8% Positions 0
#16 Ingeborge Ingeborge Rating 11099 Games 598 Wins 185 Win rate 30.94% Positions 0
#17 guest#22191 guest#22191 Rating 11086 Games 311 Wins 115 Win rate 36.98% Positions 0
#18 Rumpull Rumpull Rating 10743 Games 403 Wins 128 Win rate 31.76% Positions 0
#19 nekit nekit Rating 10708 Games 434 Wins 161 Win rate 37.1% Positions 0
#20 AddedySnory AddedySnory Rating 10602 Games 429 Wins 162 Win rate 37.76% Positions 0
#21 KrIkE KrIkE Rating 10563 Games 446 Wins 174 Win rate 39.01% Positions 0
#22 Quest Quest Rating 10348 Games 432 Wins 148 Win rate 34.26% Positions 0
#23 S!nGL S!nGL Rating 10273 Games 491 Wins 187 Win rate 38.09% Positions 0
#24 Reidhaar Reidhaar Rating 10136 Games 439 Wins 169 Win rate 38.5% Positions 0
#25 ky4kazombi ky4kazombi Rating 10056 Games 413 Wins 162 Win rate 39.23% Positions 0
notify icon