เบราว์เซอร์ของคุณล้าสมัย ดังนั้นไม่รองรับอีกต่อไป ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> หรือ <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

หอเกียรติยศ | โง่ธรรมดา

guest#104059
guest#104059
คะแนน 495774
12798 ของเกม 4907 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 38.34%
guest#117688
guest#117688
คะแนน 486444
9302 ของเกม 5323 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 57.22%
guest#109056
guest#109056
คะแนน 264798
7117 ของเกม 2952 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 41.48%
อันดับ ผู้เล่นหนึ่งคน
#4 guest#121190 guest#121190 Rating 228388 Games 5887 Wins 2696 Win rate 45.8% Positions 0
#5 guest#107021 guest#107021 Rating 215250 Games 11060 Wins 7306 Win rate 66.06% Positions 0
#6 guest#121119 guest#121119 Rating 204775 Games 7519 Wins 5401 Win rate 71.83% Positions 0
#7 guest#116531 guest#116531 Rating 198417 Games 7076 Wins 4194 Win rate 59.27% Positions 0
#8 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#9 guest#112560 guest#112560 Rating 149888 Games 3208 Wins 1397 Win rate 43.55% Positions 0
#10 guest#28041 guest#28041 Rating 149632 Games 5154 Wins 2743 Win rate 53.22% Positions 0
#11 IGROK IGROK Rating 148606 Games 2865 Wins 1463 Win rate 51.06% Positions 0
#12 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#13 guest#162393 guest#162393 Rating 122302 Games 2884 Wins 1153 Win rate 39.98% Positions 0
#14 guest#133741 guest#133741 Rating 118811 Games 5242 Wins 3543 Win rate 67.59% Positions 0
#15 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#16 guest#99244 guest#99244 Rating 115474 Games 3613 Wins 1392 Win rate 38.53% Positions 0
#17 pvp1077 pvp1077 Rating 88362 Games 2885 Wins 1716 Win rate 59.48% Positions 0
#18 guest#115481 guest#115481 Rating 84294 Games 2605 Wins 1285 Win rate 49.33% Positions 0
#19 *heep* *heep* Rating 83457 Games 2034 Wins 824 Win rate 40.51% Positions 0
#20 guest#71608 guest#71608 Rating 79198 Games 1731 Wins 952 Win rate 55% Positions 0
#21 guest#109367 guest#109367 Rating 79010 Games 2595 Wins 1174 Win rate 45.24% Positions 0
#22 guest#129679 guest#129679 Rating 77873 Games 3226 Wins 2120 Win rate 65.72% Positions 0
#23 guest#99603 guest#99603 Rating 77428 Games 3280 Wins 1172 Win rate 35.73% Positions 0
#24 Apachi Apachi Rating 76417 Games 1954 Wins 1347 Win rate 68.94% Positions 0
#25 google1011 google1011 Rating 76192 Games 1693 Wins 1053 Win rate 62.2% Positions 0
notify icon