Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Durak i thjeshtë

guest#35647
guest#35647
Vlerësimi 186968
4423 lojëra 2329 fitore:
Përqindja e fitoreve 52.66%
guest#27612
guest#27612
Vlerësimi 114479
4340 lojëra 2824 fitore:
Përqindja e fitoreve 65.07%
guest#35153
guest#35153
Vlerësimi 72346
3340 lojëra 2280 fitore:
Përqindja e fitoreve 68.26%
Vendi Lojtar
#4 guest#28041 guest#28041 Rating 64965 Games 2498 Wins 1282 Win rate 51.32% Positions 0
#5 guest#32100 guest#32100 Rating 55060 Games 3418 Wins 1992 Win rate 58.28% Positions 0
#6 guest#35994 guest#35994 Rating 50785 Games 1206 Wins 549 Win rate 45.52% Positions 0
#7 guest#40016 guest#40016 Rating 49131 Games 1141 Wins 479 Win rate 41.98% Positions 0
#8 guest#32764 guest#32764 Rating 46630 Games 1951 Wins 1345 Win rate 68.94% Positions 0
#9 guest#47947 guest#47947 Rating 44213 Games 1120 Wins 445 Win rate 39.73% Positions 0
#10 guest#33116 guest#33116 Rating 42554 Games 2486 Wins 1592 Win rate 64.04% Positions 0
#11 guest#35040 guest#35040 Rating 40772 Games 1794 Wins 857 Win rate 47.77% Positions 0
#12 guest#24435 guest#24435 Rating 34532 Games 994 Wins 679 Win rate 68.31% Positions 0
#13 somaandciya somaandciya Rating 32514 Games 646 Wins 221 Win rate 34.21% Positions 0
#14 guest#40143 guest#40143 Rating 26580 Games 933 Wins 634 Win rate 67.95% Positions 0
#15 Pti4ka Pti4ka Rating 25565 Games 652 Wins 183 Win rate 28.07% Positions 0
#16 guest#36484 guest#36484 Rating 23753 Games 1133 Wins 505 Win rate 44.57% Positions 0
#17 opponent_63 opponent_63 Rating 22945 Games 1178 Wins 512 Win rate 43.46% Positions 0
#18 guest#39028 guest#39028 Rating 22363 Games 894 Wins 302 Win rate 33.78% Positions 0
#19 Ingeborge Ingeborge Rating 19778 Games 802 Wins 262 Win rate 32.67% Positions 0
#20 NAVY NAVY Rating 17737 Games 978 Wins 583 Win rate 59.61% Positions 0
#21 guest#48937 guest#48937 Rating 17506 Games 550 Wins 364 Win rate 66.18% Positions 0
#22 SAHARWHORES SAHARWHORES Rating 15935 Games 637 Wins 260 Win rate 40.82% Positions 0
#23 GalinaIvanovna1488 GalinaIvanovna1488 Rating 15895 Games 659 Wins 226 Win rate 34.29% Positions +1
#24 Fazer Fazer Rating 15881 Games 646 Wins 256 Win rate 39.63% Positions -1
#25 Kizuru Kizuru Rating 15614 Games 642 Wins 249 Win rate 38.79% Positions 0
notify icon