Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Durak i thjeshtë

guest#104059
guest#104059
Vlerësimi 495774
12798 lojëra 4907 fitore:
Përqindja e fitoreve 38.34%
guest#117688
guest#117688
Vlerësimi 486506
9303 lojëra 5324 fitore:
Përqindja e fitoreve 57.23%
guest#109056
guest#109056
Vlerësimi 270088
7323 lojëra 3030 fitore:
Përqindja e fitoreve 41.38%
Vendi Lojtar
#4 guest#121190 guest#121190 Rating 228388 Games 5887 Wins 2696 Win rate 45.8% Positions 0
#5 guest#107021 guest#107021 Rating 215250 Games 11060 Wins 7306 Win rate 66.06% Positions 0
#6 guest#121119 guest#121119 Rating 206724 Games 7605 Wins 5458 Win rate 71.77% Positions 0
#7 guest#116531 guest#116531 Rating 200514 Games 7248 Wins 4294 Win rate 59.24% Positions 0
#8 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#9 guest#112560 guest#112560 Rating 151419 Games 3256 Wins 1422 Win rate 43.67% Positions 0
#10 guest#28041 guest#28041 Rating 149632 Games 5154 Wins 2743 Win rate 53.22% Positions 0
#11 IGROK IGROK Rating 148606 Games 2865 Wins 1463 Win rate 51.06% Positions 0
#12 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#13 guest#162393 guest#162393 Rating 124033 Games 2927 Wins 1168 Win rate 39.9% Positions 0
#14 guest#133741 guest#133741 Rating 120163 Games 5296 Wins 3582 Win rate 67.64% Positions 0
#15 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#16 guest#99244 guest#99244 Rating 115398 Games 3614 Wins 1392 Win rate 38.52% Positions 0
#17 pvp1077 pvp1077 Rating 88362 Games 2885 Wins 1716 Win rate 59.48% Positions 0
#18 guest#115481 guest#115481 Rating 86959 Games 2691 Wins 1321 Win rate 49.09% Positions 0
#19 *heep* *heep* Rating 83581 Games 2038 Wins 824 Win rate 40.43% Positions 0
#20 guest#71608 guest#71608 Rating 79198 Games 1731 Wins 952 Win rate 55% Positions 0
#21 guest#109367 guest#109367 Rating 79010 Games 2595 Wins 1174 Win rate 45.24% Positions 0
#22 google1011 google1011 Rating 78547 Games 1792 Wins 1105 Win rate 61.66% Positions 0
#23 guest#129679 guest#129679 Rating 78399 Games 3253 Wins 2138 Win rate 65.72% Positions 0
#24 guest#99603 guest#99603 Rating 77428 Games 3280 Wins 1172 Win rate 35.73% Positions 0
#25 Apachi Apachi Rating 76481 Games 1955 Wins 1348 Win rate 68.95% Positions 0
notify icon