เบราว์เซอร์ของคุณล้าสมัย ดังนั้นไม่รองรับอีกต่อไป ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> หรือ <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

หอเกียรติยศ

guest#44703
guest#44703
คะแนน 617326
11056 ของเกม 10686 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 96.65%
guest#48482
guest#48482
คะแนน 449070
7757 ของเกม 7554 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 97.38%
guest#33162
guest#33162
คะแนน 401180
7291 ของเกม 6920 ของชัยชนะ
อัตราการชนะ 94.91%
อันดับ ผู้เล่นหนึ่งคน
#4 guest#41324 guest#41324 Rating 223979 Games 4258 Wins 3964 Win rate 93.1% Positions 0
#5 guest#22328 guest#22328 Rating 200011 Games 3610 Wins 3452 Win rate 95.62% Positions 0
#6 guest#56386 guest#56386 Rating 193238 Games 3357 Wins 3210 Win rate 95.62% Positions 0
#7 guest#34591 guest#34591 Rating 188783 Games 3630 Wins 3413 Win rate 94.02% Positions 0
#8 guest#35647 guest#35647 Rating 187857 Games 4433 Wins 2334 Win rate 52.65% Positions 0
#9 guest#22646 guest#22646 Rating 186616 Games 4224 Wins 3740 Win rate 88.54% Positions 0
#10 guest#42775 guest#42775 Rating 176063 Games 6579 Wins 4963 Win rate 75.44% Positions 0
#11 alexander25602 alexander25602 Rating 163485 Games 2979 Wins 2774 Win rate 93.12% Positions 0
#12 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 154096 Games 2725 Wins 2607 Win rate 95.67% Positions 0
#13 guest#21557 guest#21557 Rating 141051 Games 2657 Wins 2528 Win rate 95.14% Positions 0
#14 Tina Tina Rating 140033 Games 2566 Wins 2363 Win rate 92.09% Positions 0
#15 guest#23315 guest#23315 Rating 128679 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#16 Treena Treena Rating 121545 Games 2533 Wins 2437 Win rate 96.21% Positions 0
#17 guest#33116 guest#33116 Rating 120479 Games 3952 Wins 2940 Win rate 74.39% Positions 0
#18 БілаЛ БілаЛ Rating 120029 Games 2380 Wins 2192 Win rate 92.1% Positions 0
#19 guest#31576 guest#31576 Rating 117388 Games 2391 Wins 2168 Win rate 90.67% Positions 0
#20 TAPAKAH TAPAKAH Rating 116825 Games 2487 Wins 2235 Win rate 89.87% Positions 0
#21 guest#54113 guest#54113 Rating 116731 Games 3455 Wins 2821 Win rate 81.65% Positions 0
#22 guest#27612 guest#27612 Rating 115393 Games 4379 Wins 2848 Win rate 65.04% Positions 0
#23 guest#32802 guest#32802 Rating 111589 Games 2440 Wins 2199 Win rate 90.12% Positions 0
#24 guest#60702 guest#60702 Rating 109650 Games 3173 Wins 1413 Win rate 44.53% Positions 0
#25 guest#45169 guest#45169 Rating 108179 Games 3873 Wins 1594 Win rate 41.16% Positions 0
notify icon