Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата

guest#33162
guest#33162
Класиране 319586
5770 игри 5484 победи
Процент победи 95.04%
guest#44703
guest#44703
Класиране 193302
3537 игри 3377 победи
Процент победи 95.48%
guest#35647
guest#35647
Класиране 181006
4302 игри 2274 победи
Процент победи 52.86%
Място Играч
#4 guest#34591 guest#34591 Rating 148057 Games 2917 Wins 2719 Win rate 93.21% Positions 0
#5 guest#41324 guest#41324 Rating 132243 Games 2585 Wins 2368 Win rate 91.61% Positions 0
#6 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 128967 Games 2185 Wins 2130 Win rate 97.48% Positions 0
#7 guest#22646 guest#22646 Rating 127789 Games 2720 Wins 2462 Win rate 90.51% Positions 0
#8 guest#22328 guest#22328 Rating 126269 Games 2218 Wins 2137 Win rate 96.35% Positions 0
#9 Treena Treena Rating 121545 Games 2533 Wins 2437 Win rate 96.21% Positions 0
#10 guest#21557 guest#21557 Rating 118601 Games 2216 Wins 2117 Win rate 95.53% Positions 0
#11 guest#23315 guest#23315 Rating 118255 Games 2247 Wins 2107 Win rate 93.77% Positions 0
#12 guest#27612 guest#27612 Rating 114407 Games 4319 Wins 2814 Win rate 65.15% Positions 0
#13 guest#26813 guest#26813 Rating 101226 Games 2652 Wins 2194 Win rate 82.73% Positions 0
#14 guest#25620 guest#25620 Rating 89537 Games 1651 Wins 1547 Win rate 93.7% Positions 0
#15 guest#31576 guest#31576 Rating 86799 Games 1721 Wins 1577 Win rate 91.63% Positions 0
#16 SNOWMAN SNOWMAN Rating 84092 Games 1852 Wins 1550 Win rate 83.69% Positions 0
#17 guest#33116 guest#33116 Rating 83395 Games 3192 Wins 2259 Win rate 70.77% Positions 0
#18 guest#15051 guest#15051 Rating 82215 Games 1516 Wins 1425 Win rate 94% Positions 0
#19 guest#42775 guest#42775 Rating 81202 Games 3231 Wins 2366 Win rate 73.23% Positions 0
#20 guest#45169 guest#45169 Rating 80382 Games 2878 Wins 1171 Win rate 40.69% Positions +1
#21 guest#32802 guest#32802 Rating 80140 Games 1640 Wins 1509 Win rate 92.01% Positions -1
#22 LEARN LEARN Rating 79633 Games 1590 Wins 1393 Win rate 87.61% Positions 0
#23 guest#48482 guest#48482 Rating 76007 Games 1287 Wins 1246 Win rate 96.81% Positions 0
#24 guest#24435 guest#24435 Rating 71353 Games 2436 Wins 1759 Win rate 72.21% Positions 0
#25 guest#20452 guest#20452 Rating 69195 Games 1974 Wins 1601 Win rate 81.1% Positions 0
notify icon