Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата

guest#44703
guest#44703
Класиране 620498
11108 игри 10738 победи
Процент победи 96.67%
guest#48482
guest#48482
Класиране 449070
7757 игри 7554 победи
Процент победи 97.38%
guest#33162
guest#33162
Класиране 401180
7291 игри 6920 победи
Процент победи 94.91%
Място Играч
#4 guest#41324 guest#41324 Rating 224930 Games 4278 Wins 3982 Win rate 93.08% Positions 0
#5 guest#22328 guest#22328 Rating 201415 Games 3633 Wins 3475 Win rate 95.65% Positions 0
#6 guest#56386 guest#56386 Rating 193238 Games 3357 Wins 3210 Win rate 95.62% Positions 0
#7 guest#34591 guest#34591 Rating 189151 Games 3636 Wins 3419 Win rate 94.03% Positions 0
#8 guest#35647 guest#35647 Rating 187857 Games 4433 Wins 2334 Win rate 52.65% Positions 0
#9 guest#22646 guest#22646 Rating 186738 Games 4226 Wins 3742 Win rate 88.55% Positions 0
#10 guest#42775 guest#42775 Rating 177840 Games 6615 Wins 4996 Win rate 75.53% Positions 0
#11 alexander25602 alexander25602 Rating 164285 Games 2992 Wins 2787 Win rate 93.15% Positions 0
#12 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 154096 Games 2725 Wins 2607 Win rate 95.67% Positions 0
#13 Tina Tina Rating 141696 Games 2596 Wins 2391 Win rate 92.1% Positions 0
#14 guest#21557 guest#21557 Rating 141051 Games 2657 Wins 2528 Win rate 95.14% Positions 0
#15 guest#23315 guest#23315 Rating 128679 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#16 Treena Treena Rating 121545 Games 2533 Wins 2437 Win rate 96.21% Positions 0
#17 БілаЛ БілаЛ Rating 120921 Games 2397 Wins 2208 Win rate 92.12% Positions 0
#18 guest#33116 guest#33116 Rating 120479 Games 3952 Wins 2940 Win rate 74.39% Positions 0
#19 guest#54113 guest#54113 Rating 118840 Games 3511 Wins 2869 Win rate 81.71% Positions 0
#20 guest#31576 guest#31576 Rating 117388 Games 2391 Wins 2168 Win rate 90.67% Positions 0
#21 TAPAKAH TAPAKAH Rating 116920 Games 2493 Wins 2239 Win rate 89.81% Positions 0
#22 guest#27612 guest#27612 Rating 115393 Games 4379 Wins 2848 Win rate 65.04% Positions 0
#23 guest#32802 guest#32802 Rating 112237 Games 2453 Wins 2211 Win rate 90.13% Positions 0
#24 guest#60702 guest#60702 Rating 110566 Games 3198 Wins 1426 Win rate 44.59% Positions 0
#25 guest#45169 guest#45169 Rating 108179 Games 3873 Wins 1594 Win rate 41.16% Positions 0
notify icon