Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Βαθμολογία 933144
16772 παιχνιδιών 16225 νικών
Ποσοστό νικών 96.74%
guest#48482
guest#48482
Βαθμολογία 642911
11040 παιχνιδιών 10796 νικών
Ποσοστό νικών 97.79%
guest#104059
guest#104059
Βαθμολογία 419513
9810 παιχνιδιών 4607 νικών
Ποσοστό νικών 46.96%
Θέση Παίκτης
#4 guest#33162 guest#33162 Rating 401180 Games 7291 Wins 6920 Win rate 94.91% Positions 0
#5 guest#22328 guest#22328 Rating 358492 Games 6686 Wins 6338 Win rate 94.8% Positions 0
#6 guest#42775 guest#42775 Rating 357082 Games 12807 Wins 9823 Win rate 76.7% Positions 0
#7 guest#41324 guest#41324 Rating 340729 Games 6469 Wins 6050 Win rate 93.52% Positions 0
#8 guest#99486 guest#99486 Rating 281410 Games 5092 Wins 4888 Win rate 95.99% Positions 0
#9 guest#54113 guest#54113 Rating 272644 Games 7941 Wins 6616 Win rate 83.31% Positions 0
#10 guest#117688 guest#117688 Rating 248412 Games 4491 Wins 2542 Win rate 56.6% Positions 0
#11 alexander25602 alexander25602 Rating 247306 Games 4420 Wins 4181 Win rate 94.59% Positions 0
#12 guest#22646 guest#22646 Rating 237183 Games 5654 Wins 4930 Win rate 87.19% Positions 0
#13 БілаЛ БілаЛ Rating 234199 Games 4766 Wins 4369 Win rate 91.67% Positions 0
#14 guest#34591 guest#34591 Rating 209756 Games 4022 Wins 3785 Win rate 94.11% Positions 0
#15 guest#54140 guest#54140 Rating 194047 Games 3479 Wins 3356 Win rate 96.46% Positions 0
#16 guest#56386 guest#56386 Rating 193238 Games 3357 Wins 3210 Win rate 95.62% Positions 0
#17 guest#35647 guest#35647 Rating 187857 Games 4433 Wins 2334 Win rate 52.65% Positions 0
#18 guest#21557 guest#21557 Rating 178864 Games 3421 Wins 3234 Win rate 94.53% Positions 0
#19 Sambor1964 Sambor1964 Rating 166262 Games 4150 Wins 3382 Win rate 81.49% Positions 0
#20 guest#67738 guest#67738 Rating 163966 Games 3287 Wins 3008 Win rate 91.51% Positions 0
#21 guest#32802 guest#32802 Rating 160793 Games 3694 Wins 3279 Win rate 88.77% Positions 0
#22 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 154096 Games 2725 Wins 2607 Win rate 95.67% Positions 0
#23 Tina Tina Rating 151801 Games 2887 Wins 2612 Win rate 90.47% Positions 0
#24 guest#37962 guest#37962 Rating 147619 Games 3478 Wins 2931 Win rate 84.27% Positions 0
#25 guest#28041 guest#28041 Rating 142407 Games 4745 Wins 2710 Win rate 57.11% Positions 0
notify icon