Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Tic Tac Toe

guest#34591
guest#34591
Vlerësimi 219719
4195 lojëra 3954 fitore:
Përqindja e fitoreve 94.26%
guest#111144
guest#111144
Vlerësimi 75418
1154 lojëra 1152 fitore:
Përqindja e fitoreve 99.83%
guest#122954
guest#122954
Vlerësimi 47943
1555 lojëra 928 fitore:
Përqindja e fitoreve 59.68%
Vendi Lojtar
#4 guest#45147 guest#45147 Rating 47359 Games 1725 Wins 1271 Win rate 73.68% Positions 0
#5 google115344771479489899531 google115344771479489899531 Rating 46244 Games 766 Wins 742 Win rate 96.87% Positions 0
#6 guest#33771 guest#33771 Rating 43786 Games 688 Wins 684 Win rate 99.42% Positions 0
#7 guest#20861 guest#20861 Rating 41008 Games 731 Wins 716 Win rate 97.95% Positions 0
#8 Galze Galze Rating 37024 Games 1125 Wins 830 Win rate 73.78% Positions 0
#9 guest#159568 guest#159568 Rating 36705 Games 790 Wins 641 Win rate 81.14% Positions 0
#10 guest#409856 guest#409856 Rating 35065 Games 3010 Wins 1675 Win rate 55.65% Positions 0
#11 guest#80764 guest#80764 Rating 31527 Games 528 Wins 492 Win rate 93.18% Positions 0
#12 guest#42252 guest#42252 Rating 13775 Games 709 Wins 272 Win rate 38.36% Positions 0
#13 Daviddor Daviddor Rating 12389 Games 1394 Wins 766 Win rate 54.95% Positions 0
#14 iSlate iSlate Rating 12343 Games 1337 Wins 742 Win rate 55.5% Positions 0
#15 Gabby Gabby Rating 12335 Games 1370 Wins 768 Win rate 56.06% Positions 0
#16 9lpka9l_DeByLLlka 9lpka9l_DeByLLlka Rating 12303 Games 1326 Wins 727 Win rate 54.83% Positions 0
#17 Mazilkree Mazilkree Rating 12152 Games 1463 Wins 800 Win rate 54.68% Positions 0
#18 wini*SPB wini*SPB Rating 12020 Games 1337 Wins 741 Win rate 55.42% Positions 0
#19 Ka)i(yrkuNaxyu Ka)i(yrkuNaxyu Rating 11828 Games 1346 Wins 755 Win rate 56.09% Positions 0
#20 Baldon Baldon Rating 11620 Games 1319 Wins 735 Win rate 55.72% Positions 0
#21 Kagarn Kagarn Rating 11536 Games 1416 Wins 769 Win rate 54.31% Positions 0
#22 Tpycbl_B_ropoLLIeK Tpycbl_B_ropoLLIeK Rating 11514 Games 1398 Wins 749 Win rate 53.58% Positions 0
#23 Chilly Chilly Rating 11466 Games 1301 Wins 725 Win rate 55.73% Positions 0
#24 Zed Zed Rating 11411 Games 1375 Wins 756 Win rate 54.98% Positions 0
#25 Summer Summer Rating 11397 Games 1369 Wins 744 Win rate 54.35% Positions 0
notify icon