Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | Shah

guest#67513
guest#67513
Vlerësimi 32723
787 lojëra 638 fitore:
Përqindja e fitoreve 81.07%
Apachi
Apachi
Vlerësimi 20520
293 lojëra 290 fitore:
Përqindja e fitoreve 98.98%
guest#398753
guest#398753
Vlerësimi 20501
363 lojëra 323 fitore:
Përqindja e fitoreve 88.98%
Vendi Lojtar
#4 guest#122954 guest#122954 Rating 18926 Games 481 Wins 369 Win rate 76.72% Positions 0
#5 guest#38981 guest#38981 Rating 16862 Games 281 Wins 275 Win rate 97.86% Positions 0
#6 Danil21 Danil21 Rating 16461 Games 300 Wins 283 Win rate 94.33% Positions 0
#7 guest#160534 guest#160534 Rating 16363 Games 274 Wins 251 Win rate 91.61% Positions 0
#8 RUFA RUFA Rating 15407 Games 1002 Wins 630 Win rate 62.87% Positions 0
#9 Kisa Kisa Rating 15232 Games 1038 Wins 650 Win rate 62.62% Positions 0
#10 CiDyxa CiDyxa Rating 15193 Games 1028 Wins 639 Win rate 62.16% Positions 0
#11 MeLisa MeLisa Rating 15109 Games 1029 Wins 641 Win rate 62.29% Positions 0
#12 Jopa Jopa Rating 15071 Games 1014 Wins 616 Win rate 60.75% Positions 0
#13 E2E4 E2E4 Rating 14871 Games 949 Wins 593 Win rate 62.49% Positions 0
#14 He_HaDo_TpoJlJluTb He_HaDo_TpoJlJluTb Rating 14828 Games 1006 Wins 643 Win rate 63.92% Positions 0
#15 L_A_R_o_N L_A_R_o_N Rating 14817 Games 1001 Wins 625 Win rate 62.44% Positions 0
#16 G[A]Me[R] G[A]Me[R] Rating 14737 Games 1014 Wins 640 Win rate 63.12% Positions 0
#17 dazz dazz Rating 14369 Games 956 Wins 589 Win rate 61.61% Positions 0
#18 AsmodeuZ AsmodeuZ Rating 14344 Games 1037 Wins 641 Win rate 61.81% Positions 0
#19 LeMoN LeMoN Rating 14334 Games 1061 Wins 658 Win rate 62.02% Positions 0
#20 Batiman Batiman Rating 14293 Games 1016 Wins 618 Win rate 60.83% Positions 0
#21 milser milser Rating 14234 Games 1002 Wins 618 Win rate 61.68% Positions 0
#22 LuckyBoy LuckyBoy Rating 14190 Games 989 Wins 612 Win rate 61.88% Positions 0
#23 -k0FFe- -k0FFe- Rating 14188 Games 1005 Wins 614 Win rate 61.09% Positions 0
#24 01011001 01011001 Rating 14094 Games 996 Wins 610 Win rate 61.24% Positions 0
#25 guest#22363 guest#22363 Rating 14052 Games 368 Wins 282 Win rate 76.63% Positions 0
notify icon