Вашият браузър е остарял и вече не се поддържа. Изтеглете съвременен браузър <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Зала на славата | Къса табла

guest#34309
guest#34309
Класиране 40921
673 игри 662 победи
Процент победи 98.37%
guest#25620
guest#25620
Класиране 27363
447 игри 437 победи
Процент победи 97.76%
guest#35879
guest#35879
Класиране 26189
410 игри 406 победи
Процент победи 99.02%
Място Играч
#4 id18299820 id18299820 Rating 16050 Games 260 Wins 252 Win rate 96.92% Positions 0
#5 google108735947163201697440 google108735947163201697440 Rating 13628 Games 241 Wins 230 Win rate 95.44% Positions 0
#6 guest#25119 guest#25119 Rating 13317 Games 218 Wins 215 Win rate 98.62% Positions 0
#7 guest#22914 guest#22914 Rating 12690 Games 220 Wins 209 Win rate 95% Positions 0
#8 guest#22128 guest#22128 Rating 12109 Games 185 Wins 182 Win rate 98.38% Positions 0
#9 D2AReX D2AReX Rating 11889 Games 222 Wins 213 Win rate 95.95% Positions 0
#10 guest#35278 guest#35278 Rating 8687 Games 133 Wins 130 Win rate 97.74% Positions 0
#11 вася_227-10 вася_227-10 Rating 8305 Games 130 Wins 126 Win rate 96.92% Positions 0
#12 guest#21446 guest#21446 Rating 6322 Games 94 Wins 93 Win rate 98.94% Positions 0
#13 ege ege Rating 5824 Games 97 Wins 91 Win rate 93.81% Positions 0
#14 guest#34502 guest#34502 Rating 5761 Games 94 Wins 88 Win rate 93.62% Positions 0
#15 guest#23703 guest#23703 Rating 5269 Games 85 Wins 81 Win rate 95.29% Positions 0
#16 TTpekpacHoe_DaJleko TTpekpacHoe_DaJleko Rating 4835 Games 396 Wins 234 Win rate 59.09% Positions 0
#17 SpeedBeast SpeedBeast Rating 4819 Games 437 Wins 246 Win rate 56.29% Positions 0
#18 markeloff markeloff Rating 4699 Games 419 Wins 235 Win rate 56.09% Positions +1
#19 dobro dobro Rating 4680 Games 436 Wins 252 Win rate 57.8% Positions -1
#20 Skrill Skrill Rating 4656 Games 424 Wins 236 Win rate 55.66% Positions 0
#21 KARIM KARIM Rating 4569 Games 400 Wins 232 Win rate 58% Positions 0
#22 guest#26813 guest#26813 Rating 4532 Games 68 Wins 67 Win rate 98.53% Positions 0
#23 ejuk:D ejuk:D Rating 4531 Games 432 Wins 251 Win rate 58.1% Positions 0
#24 Beechum Beechum Rating 4483 Games 423 Wins 244 Win rate 57.68% Positions 0
#25 Rustamitana_12 Rustamitana_12 Rating 4468 Games 418 Wins 234 Win rate 55.98% Positions 0
notify icon