Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Βρες την λέξη

alinois
alinois
Βαθμολογία 524
19 παιχνιδιών 15 νικών
Ποσοστό νικών 78.95%
guest#36719
guest#36719
Βαθμολογία 353
10 παιχνιδιών 9 νικών
Ποσοστό νικών 90%
Pornhub
Pornhub
Βαθμολογία 269
13 παιχνιδιών 8 νικών
Ποσοστό νικών 61.54%
Θέση Παίκτης
#4 guest#44469 guest#44469 Rating 267 Games 12 Wins 8 Win rate 66.67% Positions 0
#5 google102501561055114290160 google102501561055114290160 Rating 253 Games 4 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#6 guest#44151 guest#44151 Rating 241 Games 3 Wins 2 Win rate 66.67% Positions 0
#7 Hasan38 Hasan38 Rating 232 Games 5 Wins 4 Win rate 80% Positions 0
#8 улечный_педрила улечный_педрила Rating 223 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#9 guest#24808 guest#24808 Rating 223 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#10 guest#39524 guest#39524 Rating 209 Games 3 Wins 3 Win rate 100% Positions 0
#11 guest#38961 guest#38961 Rating 199 Games 6 Wins 4 Win rate 66.67% Positions 0
#12 guest#41814 guest#41814 Rating 197 Games 3 Wins 3 Win rate 100% Positions 0
#13 vburen vburen Rating 189 Games 8 Wins 3 Win rate 37.5% Positions 0
#14 guest#47536 guest#47536 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions +1
#15 guest#34199 guest#34199 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions +1
#16 guest#42717 guest#42717 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions -2
#17 guest#45992 guest#45992 Rating 154 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#18 white_ed white_ed Rating 148 Games 3 Wins 2 Win rate 66.67% Positions 0
#19 google108592467009878629279 google108592467009878629279 Rating 145 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#20 google115997839873638206075 google115997839873638206075 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +1
#21 facebook1059893984496141 facebook1059893984496141 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +19
#22 guest#34296 guest#34296 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +3
#23 guest#36778 guest#36778 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +3
#24 YA_KRYT2009 YA_KRYT2009 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +14
#25 guest#36036 guest#36036 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -3
notify icon