Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Ναρκαλιευτής

guest#39274
guest#39274
Βαθμολογία 2934
380 παιχνιδιών 330 νικών
Ποσοστό νικών 86.84%
google112299437585141885296
google112299437585141885296
Βαθμολογία 2065
42 παιχνιδιών 42 νικών
Ποσοστό νικών 100%
guest#701518
guest#701518
Βαθμολογία 511
8 παιχνιδιών 7 νικών
Ποσοστό νικών 87.5%
Θέση Παίκτης
#4 b.khabibullin2000 b.khabibullin2000 Rating 465 Games 7 Wins 2 Win rate 28.57% Positions 0
#5 thedezmont thedezmont Rating 331 Games 6 Wins 5 Win rate 83.33% Positions 0
#6 manid manid Rating 315 Games 12 Wins 10 Win rate 83.33% Positions 0
#7 RZNKyM RZNKyM Rating 296 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#8 vhsgod_1 vhsgod_1 Rating 295 Games 9 Wins 4 Win rate 44.44% Positions 0
#9 SkaterKit SkaterKit Rating 283 Games 5 Wins 5 Win rate 100% Positions 0
#10 phoyse phoyse Rating 275 Games 6 Wins 2 Win rate 33.33% Positions 0
#11 vedro vedro Rating 266 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#12 -Freeda- -Freeda- Rating 266 Games 20 Wins 11 Win rate 55% Positions 0
#13 Сергей Сергей Сергей Сергей Rating 261 Games 9 Wins 4 Win rate 44.44% Positions 0
#14 google108735947163201697440 google108735947163201697440 Rating 261 Games 6 Wins 5 Win rate 83.33% Positions 0
#15 heir_of_grief_and_joy heir_of_grief_and_joy Rating 261 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#16 Aralar Aralar Rating 255 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#17 guest#701228 guest#701228 Rating 252 Games 10 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#18 Залупа Залупа Rating 249 Games 4 Wins 4 Win rate 100% Positions 0
#19 guest#24669 guest#24669 Rating 249 Games 15 Wins 9 Win rate 60% Positions 0
#20 guest#24710 guest#24710 Rating 249 Games 9 Wins 4 Win rate 44.44% Positions 0
#21 guest#688880 guest#688880 Rating 246 Games 5 Wins 5 Win rate 100% Positions 0
#22 google116164453005315162997 google116164453005315162997 Rating 240 Games 3 Wins 1 Win rate 33.33% Positions 0
#23 Andry1377 Andry1377 Rating 236 Games 14 Wins 8 Win rate 57.14% Positions 0
#24 facebook667498750735475 facebook667498750735475 Rating 231 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#25 Fin Fartune Fin Fartune Rating 230 Games 2 Wins 1 Win rate 50% Positions 0
notify icon