Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Ντάμα Ρωσική

senea
senea
Βαθμολογία 732037
12641 παιχνιδιών 12344 νικών
Ποσοστό νικών 97.65%
МолниЯ
МолниЯ
Βαθμολογία 250233
4019 παιχνιδιών 3958 νικών
Ποσοστό νικών 98.48%
guest#397579
guest#397579
Βαθμολογία 238126
4257 παιχνιδιών 4053 νικών
Ποσοστό νικών 95.21%
Θέση Παίκτης
#4 guest#65024 guest#65024 Rating 101273 Games 1891 Wins 1756 Win rate 92.86% Positions 0
#5 шаман шаман Rating 94043 Games 1659 Wins 1571 Win rate 94.7% Positions 0
#6 guest#414749 guest#414749 Rating 93776 Games 1562 Wins 1520 Win rate 97.31% Positions 0
#7 guest#104059 guest#104059 Rating 86127 Games 1632 Wins 1496 Win rate 91.67% Positions 0
#8 guest#404461 guest#404461 Rating 74588 Games 1234 Wins 1200 Win rate 97.24% Positions 0
#9 guest#412732 guest#412732 Rating 73907 Games 1240 Wins 1191 Win rate 96.05% Positions 0
#10 guest#160534 guest#160534 Rating 72591 Games 1156 Wins 1135 Win rate 98.18% Positions 0
#11 guest#107963 guest#107963 Rating 70719 Games 1303 Wins 1206 Win rate 92.56% Positions 0
#12 pvp1077 pvp1077 Rating 65758 Games 1045 Wins 1019 Win rate 97.51% Positions 0
#13 guest#413308 guest#413308 Rating 63767 Games 1197 Wins 1091 Win rate 91.14% Positions 0
#14 guest#104792 guest#104792 Rating 63289 Games 2038 Wins 1537 Win rate 75.42% Positions 0
#15 guest#120660 guest#120660 Rating 61492 Games 1403 Wins 1162 Win rate 82.82% Positions 0
#16 guest#58293 guest#58293 Rating 57504 Games 1299 Wins 1099 Win rate 84.6% Positions 0
#17 DAD DAD Rating 56926 Games 1327 Wins 1100 Win rate 82.89% Positions 0
#18 GRACH GRACH Rating 51943 Games 1459 Wins 1141 Win rate 78.2% Positions 0
#19 guest#36069 guest#36069 Rating 49087 Games 1109 Wins 949 Win rate 85.57% Positions 0
#20 guest#425963 guest#425963 Rating 47097 Games 2152 Wins 1477 Win rate 68.63% Positions 0
#21 guest#60910 guest#60910 Rating 46520 Games 917 Wins 813 Win rate 88.66% Positions 0
#22 guest#165154 guest#165154 Rating 43853 Games 765 Wins 713 Win rate 93.2% Positions 0
#23 guest#435106 guest#435106 Rating 40511 Games 649 Wins 633 Win rate 97.53% Positions 0
#24 guest#165703 guest#165703 Rating 39680 Games 685 Wins 635 Win rate 92.7% Positions 0
#25 guest#396702 guest#396702 Rating 38001 Games 792 Wins 685 Win rate 86.49% Positions 0
notify icon