Το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ξεπερασμένο και δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε ένα σύγχρονο προγράμμα περιήγησης <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/"> Chrome </a> ή <a target = "_ blank" href = "https: //www.mozilla .org / ru / firefox / download / thanks / "> Firefox </a>

Hall of Fame | Αριθμάκια 19

ndup
ndup
Βαθμολογία 123
1 παιχνιδιών 1 νικών
Ποσοστό νικών 100%
guest#55331
guest#55331
Βαθμολογία 123
1 παιχνιδιών 1 νικών
Ποσοστό νικών 100%
guest#42252
guest#42252
Βαθμολογία 77
1 παιχνιδιών 0 νικών
Ποσοστό νικών 0%
Θέση Παίκτης
#4 guest#55332 guest#55332 Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
notify icon