Shfletuesi juaj është i vjetruar dhe nuk mbështet më. Shkarkoni shfletuesin modern <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Salla e famës | 2048

guest#44077
guest#44077
Vlerësimi 386
14 lojëra 11 fitore:
Përqindja e fitoreve 78.57%
guest#38961
guest#38961
Vlerësimi 242
12 lojëra 7 fitore:
Përqindja e fitoreve 58.33%
guest#36925
guest#36925
Vlerësimi 223
4 lojëra 4 fitore:
Përqindja e fitoreve 100%
Vendi Lojtar
#4 guest#48359 guest#48359 Rating 170 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#5 guest#44469 guest#44469 Rating 170 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#6 guest#49744 guest#49744 Rating 165 Games 2 Wins 2 Win rate 100% Positions 0
#7 guest#36728 guest#36728 Rating 153 Games 9 Wins 5 Win rate 55.56% Positions 0
#8 guest#42717 guest#42717 Rating 146 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions 0
#9 YA_KRYT2009 YA_KRYT2009 Rating 128 Games 9 Wins 4 Win rate 44.44% Positions 0
#10 LilleColon LilleColon Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +9
#11 Чел-ты Чел-ты Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +1
#12 guest#53916 guest#53916 Rating 123 Games 3 Wins 2 Win rate 66.67% Positions +1
#13 guest#45620 guest#45620 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -3
#14 Хентайщик Хентайщик Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions +6
#15 guest#48683 guest#48683 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -4
#16 facebook2877701415851616 facebook2877701415851616 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -2
#17 guest#46090 guest#46090 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -2
#18 guest#44717 guest#44717 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -2
#19 google102409601119845775994 google102409601119845775994 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -2
#20 guest#40672 guest#40672 Rating 123 Games 1 Wins 1 Win rate 100% Positions -2
#21 guest#44078 guest#44078 Rating 119 Games 14 Wins 3 Win rate 21.43% Positions 0
#22 guest#53609 guest#53609 Rating 89 Games 3 Wins 1 Win rate 33.33% Positions 0
#23 guest#37519 guest#37519 Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions 0
#24 Нняка Нняка Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions +3
#25 данечка_крутой данечка_крутой Rating 77 Games 1 Wins 0 Win rate 0% Positions +5
notify icon