Vaš pregledač je zastareo i više nije podržava. Preuzmite savremeni brauzer <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ili <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Pomorska bitka

Pomorska bitka — popularna logička kliker igra koja je mnogima poznata od detinjstva u klasičnoj verziji: na običnim listovima papira. Na GAMEZZ Online možete igrati igru Pomorska bitka sa prijatelјima na Internetu i dobiti sledeće:

  • pristup ovoj glavolomki sa telefona, računara i tableta;
  • priliku za gledanje video zapisa o tome kako se igra Pomorska bitka i detalјno proučiti taktike igre na srpskom jeziku;
  • mogućnost igranja sa računarom ili sa stvarnim učesnicima bez registracije.

Besplatna mini igra Pomorska bitka za dva igrača je sjajna prilika za druženje sa prijatelјem. Pobolјšajte vizuelnu memoriju i uvežbajte koncentraciju i pažnju igrajući na GAMEZZ Online. Ako ti znaš i voliš igrati igru Pomorska bitka, igrajmo odmah!

Pomorska bitka

Pravila igre Pomorska bitka

Suština igre je borba protivnika na dva kvadratna polja, od kojih svako ima dimenziju 10x10 kvadrata. Ako ste početnik ili ste zaboravili pravila, naučite kako se igra pomorska bitka iz podataka niže.

Cilј igre — prvi potopiti sve brodove koji se nalaze na neprijatelјskom polјu tokom bitke.

Pravila za postavlјanje brodova

Oba učesnika dobijaju set od 10 brodova s brojem paluba jednakim broju kvadrata na polju:

  • 1 bojni brod — najveći brod sa četiri palube;
  • 2 krstarice sa tri palube;
  • 3 razarača sa dve palube;
  • i 4 torpedna čamca sa jednom palubom.

Raspored navedenih brodova vrši se automatski prema slučajnoj šemi. Brodovi se mogu postaviti vertikalno i vodoravno, zadržavajući udalјenost između njih najmanje jedan kvadrat.

Postupak igre

  • Na ekranu se nalaze dva polјa: vaše sa prikazom flote i od vašeg protivnika, gde je položaj brodova nepoznat.
  • Nakon što su oba igrača spremna da započnu bitku, počinje bitka u kojoj svaki učesnik naizmenično puca na protivničko polјe.
  • Ako je hitac pogodio kvadrat u kome se nalazi neprijatelјski brod, ovo mesto se obeležava krstom i vi imate pravo na još jedan hitac kako bi ga odmah pokušali potopiti (na ovaj način možete brže saznati broj slobodnih kvadrata). Prilikom praznog hica navedeno mesto označava se tačkom, a potez se prenosi na drugog igrača.

Treba napomenuti da ne postoji optimalan algoritam za igranje igre Pomorska bitka ili strategija za pronalazak neprijatelјskih brodova: u ovom slučaju se uglavnom oslanjaju na sreću. Međutim, znajući broj, vrste i pravila rasporeda brodova, u određenim partijama pojedinih igara možete razviti taktiku koja će vas odvesti do pobede!

Final

Igra se smatra završenom samo kada jedan od igrača uništi svih 10 brodova svog protivnika.

notify icon