Vaš pregledač je zastareo i više nije podržava. Preuzmite savremeni brauzer <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ili <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Backgammon dugi

Backgammon (tavla) je drevna igra koja je nastala na teritoriji Istoka pre više od 5 hilјada godina i još uvek ne gubi svoju popularnost, između ostalih i među lјubitelјima onlajn verzije.

Među igračima se najviše igra dugi backgammon, a GAMEZZ Online platforma nudi potpuno novi pogled na svima omilјenu igru:

 • izvršite autorizaciju na veb lokaciji i igrajte besplatno dugi backgammon;
 • takmičite se na mreži i sa stvarnim ljudima, i sa računarom;
 • upoznajte se sa pravilima i video pregledom, da biste naučili kako da pobedite protivnike u igri backgammon.

Želite li odmah da igrate dugi backgammon sa stvarnim lјudima? Izvršite jednostavnu registraciju i pokažite svoje veštine celom svetu!

Backgammon dugi

Pravila igre Dugi Backgammon (tavla)

Dugi Backgammon je još jedna popularna igra za dva igrača. Odvija se na pravougaonom polјu podelјenom na dva jednaka dela. Pored ploče, za igru je potrebno sledeće: 2 kocke, 15 crnih i 15 belih figura.

Cilј igre je da donesete figure do svoje kuće i iznesete ih izvan granica table pre protivnika.

Postupak igre

 • Vlasnik belih figura uvek ima prvi potez;
 • Sistem postavlјa figure u suprotni desni ugao (uz bok polјa) za svakog učesnika. Početni položaj figura ima svoj naziv — glava;
 • Dozvolјeno je uklanjanje samo jedne figure u jednom potezu. Ali postoje dva izuzetka: u slučaju da se dobiju isti brojevi kockica (šest i šest, četiri i četiri, tri i tri), i u slučaju da je prvi potez napravlјen na početku igre, mogu se ukloniti i dve figure u jednom potezu;
 • Dužina poteza svakog igrača zavisi od poena na bačenim kockama;
 • Dozvolјeno je pomeranje dve figure jednim običnim potezom. Kretanje svake figure će odgovarati broju tačaka na jednoj kocki. Takođe je moguće kretati se samo sa jednom figurom. U takvom slučaju sabiraju se bodovi sa obe kocke;
 • Kretanje figura je suprotno od kazalјke na satu;
 • U slučaju kada se na bačenim kockama pojavi isti broj bodova (dubl), učesnik ima pravo na četiri poteza umesto na dva;
 • Zabranjeno je postavlјanje figure na tačku koju je zauzeo protivnik;
 • Dugi backgammon ima takvu posebnost kao što je zaklјučavanje. Da biste to uradili, potrebno je da poredate neprekidni niz od šest svojih figura. U takvim uslovima figura koja stoji ispred šest figura protivnika smatra se zaklјučanom i ne može se kretati po polju;
 • Nakon što je učesnik uneo sve svoje figure u kuću, ima priliku da ih iznese sa polja. Figure se iznose sa polјa u skladu sa brojem bodova na bačenim kockama i numeracijom tačaka. U slučaju da je traženi trougao prazan, dozvolјeno je prenošenje na njega figure iz najstarije od svih popunjenih tačaka.

Final

Pobednik igre je onaj ko prvi iznese sve svoje figure sa polja za igru.

notify icon