Vaš je preglednik zastario i više se ne podržava. Preuzmite suvremeni preglednik <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ili <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Korisnički ugovor

Sankt Peterburg, Ruska Federacija

IP Gorlov Yury Olegovič, u daljnjem tekstu „Administrator“, djelujući na temelju Jedinstvenog državnog registra individualnih poduzetnika (EGRIP) br. 314784707100555, predlaže korisniku Interneta da koristi njegove usluge objavljene na Internetu, pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru.

 1. POJMOVI I DEFINICIJE Za potrebe ovog dokumenta koriste se sljedeći izrazi sa sljedećim značenjima:
  1. Autorizacija — identifikacija Korisnika putem unošenja Korisničkih podataka u odgovarajuća polja na web stranice.
  2. Osobni profil — osobna stranica Korisnika, formirana na Web stranici nakon Registracije, kojoj Korisnik može pristupiti nakon Autorizacije.
  3. Osobni račun - račun na Osobnom profilu Korisnika koji sadrži podatke o stanju interne valute GAMEZZ-novčića.
  4. Korisnik - korisnik Interneta, koji je potpuno poslovno sposobna fizička osoba.
  5. Administrator - administrator web stranice gamezz.com.
  6. Web stranica - web stranica na Internetu koja se nalazi na sljedećoj Internet adresi: gamezz.com, na kojoj se nalaze Servisi, kojima se pristupa u skladu s odredbama ovog Ugovora.
  7. Servisi - zabavni on-line programi kojima se pristupa na web stranici za internu valutu GAMEZZ, kao i druge usluge, radove ili robu, koje Administrator može postaviti na web stranicu i koje Korisnik ima pravo kupiti korištenjem interne valute GAMEZZ.
  8. Korisnički podaci - jedinstveno Korisničko ime (adresa e-pošte) i lozinka koju je Korisnik stvorio samostalno u procesu postupka registracije na Web stranici i koji se koriste za pristup Korisnika na Osobni profil putem Autorizacije.
  9. GAMEZZ-novčić je interna valuta Web stranice koja omogućuje kupnju Servisa na Web stranici.
 2. OPĆENITO
  1. Ovaj Ugovor uređuje način na koji Administrator pruža Korisniku usluge objavljene na Web stranice.
  2. Nakon što je prošao postupak registracije, smatra se da je Korisnik prihvatio uvjete Ugovora u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili izuzetaka. U slučaju neslaganja Korisnika s bilo kojom od odredbi Ugovora, Korisnik nema pravo koristiti mogućnosti Servisa Web stranice. Ako je Administrator izvršio bilo kakve promjene Ugovora s kojima se Korisnik ne slaže, dužan je prestati koristiti Stranicu.
  3. Prihvaćanje uvjeta Ugovora znači pristanak da se slijede upute za korištenje Servisa koji su sadržane na Web stranici.
  4. Korištenjem Servisa u okviru ovog Ugovora, Korisnik u potpunosti razumije i shvaća da su strogo zabranjeni bilo koji dogovori s drugim Korisnicima Web stranice u vezi s novčanim i drugim isplatama jedni drugima, trećim osobama ili Administratoru, ovisno o rezultatima online igre ili nekog drugog događaja za koji nije poznato da li će se on desiti ili ne.
  5. Važeće izdanje ovog Ugovora je dostupno na Internetu na sljedećoj adresi: https://gamezz.com/page/terms.
 3. REGISTRACIJA NA WEB STRANICI
  1. Korisnik je dužan proći postupak Registracije.
  2. Registracija je skup radnji Korisnika, uključujući pružanje Korisničkih podataka i drugih informacija, koje Korisnik provodi korištenjem posebnog obrasca kako bi formirao Osobni profil i stekao pristup Servisima Web stranici.
  3. Nakon završetka postupka registracije, Korisnik dobiva pismo na e-adresu navedenu tijekom registracije. Navedeno pismo sadrži elektroničku poveznicu klikom na koju Korisnik potvrđuje registraciju na Web stranici.
  4. Da bi se registrirao, Korisnik se obvezuje pružiti točne i potpune podatke o sebi po pitanjima predloženim u obrascu za registraciju, te da će te podatke držati u ažuriranom stanju. Ako Korisnik pruži netočne podatke ili Administrator ima razloga vjerovati da su podaci koje Korisnik pruža nepotpuni ili nepouzdani, Administrator ima pravo blokirati ili izbrisati Korisnikov osobni račun i odbiti pružanje Usluge Korisniku.
  5. Korisnik je odgovoran za sigurnost (održivost pogađanju), upotrebu i sigurnost Korisničkih podataka.
  6. Korisnik je odgovoran za sve radnje izvršene korištenjem Korisničkih podataka Korisnika.
  7. Korisnik nema pravo prodati i / ili na drugi način prenijeti svoje Korisničke podatke trećim osobama.
 4. OSOBNI PROFIL
  1. Sve radnje sa Servisima, objavljenim na Web stranici izvode se samo preko Autorizacije putem Osobnog profila.
  2. Pristup Servisima, koji se pružaju uz naknadu, ostvaruje se samo ako postoji pozitivan saldo GAMEZZ-novčića na Osobnom računu Korisnika.
  3. Cijene Servisa se nalazi na Web stranice u Osobnom profilu i mogu dodatno biti razmješteni od strane Administratora u odjeljku "Cijene usluga".
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
  1. Korisnik ovime potvrđuje da razumije i prihvaća da su sve informacije navedene od strane Korisnika, uključujući osobne podatke Korisnika, objavljene i javno dostupne na web stranici, odnosno dostupne za uvid bilo kojem Korisniku.

   Dakle, Korisnik prihvaća na sebe sve rizike povezane s takvim objavljivanjem informacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na: rizik da e-mail adresa uđe na popise za slanje neželjenih poruka, rizik da e-mail adresu dobiju razni prevaranti, rizik da telefonski broj dobiju osobe, koje šalju neželjene SMS, i / ili SMS prevaranti i druge rizike koji proizlaze iz takvog objavljivanja podataka.
  2. Korisnik ovime jamči da razumije i slaže se da je Web stranica alat koji korisnicima omogućuje upotrebu Servisa Web stranice u viđenom obliku.

   Korisnik razumije i suglasan je da Servisi kojima će pristup dobiti uz naknadu na Web stranici, možda neće ispuniti njegova očekivanja, potrebe, ciljeve te da ti ciljevi, potrebe i očekivanja nisu poznati Administratoru i da u slučaju takve neusklađenosti Korisnik nema pravo zahtijevati povrat naknade, plaćene za pristup Servisima.
  3. Korisnik razumije i prihvaća da mu je, u skladu s ovim Ugovorom, strogo zabranjeno korištenje bilo kakvih osjetljivosti i pogrešaka u softveru Web stranice i Servisa objavljenih na njoj, kako bi utjecao na korištenje Servisa, uključujući online igre.
  4. Korisnik razumije i suglasan je da Administrator nema tehničku mogućnost utjecaja na korištenje Servisa u stvarnom vremenu, pa će se svi gubici, koje bi Korisnici mogli pretrpjeti u vezi s interakcijom s drugim Korisnicima, podmiriti bez sudjelovanja Administratora.
  5. Korisnik razumije i suglasan je da on nema pravo provoditi aktivnosti za organiziranje i sudjelovanje u igrama na sreću koristeći Servise Web stranice, klađenje i primanje dobitaka, kako u odnosu na druge Korisnike, tako i u odnosu na treće osobe ili Administratora. U slučaju kršenja zabrane utvrđene ovom točkom, Administrator ima pravo odbiti Korisniku daljnje pružanje usluga Servisa.
  6. Prilikom korištenja Servisa u skladu s ovim Ugovorom, nije dozvoljeno klađenje u GAMEZZ novčićima ili u bilo kojoj drugoj valuti; sve online igre i ostali Servisi podrazumijevaju isključivo igru „za zabavu“ odnosno bez primanja bilo kakvih materijalnih ili drugih dobitaka.
  7. Pod bilo kojim okolnostima, odgovornost administratora u skladu s člankom 15. Građanskog zakonika Ruske Federacije ograničena je na 10.000 (deset tisuća) rubalja i nameće mu se ako postoji bilo kakva greška u njegovim postupcima.
  8. U slučaju da Korisnik otkrije činjenice kršenja njegovih prava / legitimnih interesa od strane drugih Korisnika koji koriste Servis Web stranice, takav se Korisnik može obratiti Administratoru s odgovarajućom izjavom na adresu e-pošte naznačenu na Web stranice. Nakon provjere relevantne prijave u razumnom roku i potvrde činjenice kršenja prava Korisnika, Administrator donosi odgovarajuću odluku koja se dostavlja podnositelju zahtjeva.
 6. PORUKE KOJE SE PROSLJEĐUJU KORISNIKU
  1. Administrator šalje poruke Korisniku putem adresa e-pošte (e-mail) i / ili telefonskih brojeva (putem SMS-poruke) koje je Korisnik naveo tijekom registracije.
  2. Korisnik daje svoj pristanak da poruke i / ili njihovi pojedinačni dijelovi, navedeni u odredbi 6.1., mogu imati promotivni karakter, a također mogu sadržavati i reklamne, informativne i druge oglase, kako od samog Administratora, tako i od njegovih partnera.
  3. Korisničke poruke namijenjene Administratoru šalju se na način naveden na Web stranici. Poruke objavljene na Web stranici smatraju se dostavljenima Korisniku od trenutka objavljivanja. Administrator ne snosi odgovornost za korištenje obrasca, objavljenoga na Web stranici, za slanje poruke od strane drugih Korisnika i/ili automatiziranih sustava (robota). Također, Administrator ne snosi odgovornost za korištenje telefonskih brojeva koje je Korisnik objavio na Web stranici, od strane drugih Korisnika i/ili robota.
  4. Administrator ima pravo prenijeti trećim osobama adrese e-pošte i brojeve telefona Korisnika u svrhu slanja promotivnih, informativnih i drugih poruka.
 7. TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK PRUŽANJA USLUGA
  1. Ovaj Korisnički ugovor stupa na snagu od trenutka kada Korisnik počne koristiti Stranicu i vrijedi na neodređeno vrijeme.
  2. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku odbiti korištenje Usluga u skladu s ovim Ugovorom.
  3. Ako Korisnik krši uvjete ovog Ugovora, Administrator ima pravo ukinuti Korisnikov pristup Servisu, blokirati Osobni profil i odbiti ponovnu registraciju.
 8. IZMJENE UGOVORA
  1. Administrator ima pravo jednostrano izmijeniti uvjete ovog Ugovora u bilo kojem trenutku.
  2. Nova verzija Ugovora stupa na snagu i počinje važiti od trenutka objavljivanja Ugovora ili njegovih promjena na Internetu na adresi: https://gamezz.com/page/terms, osim ako u novoj verziji Ugovora nije drugačije predviđeno ili je dodatno navedeno prilikom njegovog objavljivanja na navedenoj adresi.
  3. Korisnik se smatra obaviještenim o promjeni Ugovora od trenutka objavljivanja nove verzije Ugovora ili njegovih promjena na Internetu na način naveden u točki 6.3. Ugovora.
 9. PRIJENOS PRAVA
  1. Administrator, prema vlastitom nahođenju, ima pravo prenijeti prava i / ili obveze iz ovog Ugovora, u cijelosti ili djelomično, na bilo koju treću stranu.
  2. Administrator obavještava Korisnika o prijenosu prava i / ili obveza prema ovom Ugovoru objavljivanjem informacija na Web atranici.
 10. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA
  1. Ovaj Ugovor se regulira i tumači u skladu sa zakonima Ruske Federacije. Pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom podliježu rješavanju u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
  2. Svi sporovi i nesuglasice, koji mogu nastati prema ovom Ugovoru i / ili u vezi s njegovim izvršenjem, rješavaju se u žalbenom postupku.
  3. Ako se u žalbenom postupku ne postigne sporazum, spor će se rješavati na Arbitražnom sudu grada Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti na način propisan važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
  4. Ako spor nije u nadležnosti arbitražnog suda, spor će se rješavati na Moskovskom okružnom sudu grada Sankt Peterburga na način propisan važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
 11. OSTALO
  1. Ovaj je Ugovor napisan na dva ili više jezika. U slučaju bilo kakvih proturječnosti između teksta ovog Ugovora, sastavljenoga na ruskom jeziku i teksta Ugovora sastavljenoga na drugim jezicima, prednost se daje tekstu ovog Ugovora koji je sastavljen na ruskom jeziku.
notify icon