Din browser er forældet og understøttes ikke længere af systemet. Download en moderne browser <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> или <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Brugeraftale

Sankt Petersborg, Den Russiske Føderation

Individuel iværksætter Gorlov Yuri Olegovich, i det følgende benævnt "administrator", der handler på basis af registrering i Samlet statsregister for individuelle iværksættere Nr. 314784707100555, opfordrer internetbrugeren til at bruge sine tjenester, der findes på Internettet på de betingelser, der er beskrevet i denne aftale.

 1. VILKÅR OG DEFINITIONER I dette dokument anvendes følgende vilkår med følgende betydning:
  1. Autorisation — identifikation af brugeren ved at indtaste personlige data i de relevante felter på webstedet.
  2. Personlige konto — dette er brugerens personlige side, som dannes på Webstedet efter Registrering, adgang til den personlige konto gives til Brugeren efter Autorisation.
  3. En personlig konto er en konto, der er linket til brugerens Personlige Side på webstedet, indeholder oplysninger om saldoen på GAMEZZ-mønten.
  4. Bruger er en bruger af Internettet, som er en fuldt kapabel fysisk person.
  5. Administrator er webstedsadministrator gamezz.com.
  6. Webstedet er et sted på Internettet, der ligger på følgende netværksadresse: gamezz.com, som Tjenesterne er placeret på, adgang til tjenesten udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.
  7. Tjenester er online underholdningsprogrammer, adgang til som udføres på webstedet for GAMEZZ-mønter, såvel som andre tjenester, værker eller varer, der kan føjes til webstedet af administratoren, og som brugeren har ret til at købe, når han bruger GAMEZZ-mønter.
  8. Loginoplysninger — et unikt login (e-mail-adresse) og adgangskode, der er selvskabt af Brugeren under registreringsprocessen på Webstedet og bruges til at få adgang til brugerens Personlige konto via Autorisation.
  9. GAMEZZ-mønt — webstedets interne valuta, som giver dig mulighed for at købe tjenester på webstedet.
 2. GENERELLE BESTEMMELSER
  1. Denne aftale regulerer proceduren for levering af Tjenester (der er lagt ud på Webstedet) af Administratoren til Brugeren.
  2. Ved at gennemgå registreringsproceduren anses Brugeren for at have accepteret vilkårene i Aftalen fuldt ud uden forbehold eller undtagelser. Hvis Brugeren er uenig med nogen af ​​bestemmelserne i Aftalen, har Brugeren ikke ret til at bruge Sitetjenesterne. Hvis Administratoren har foretaget ændringer i Aftalen, som brugeren ikke er enig med, er Brugeren forpligtet til at stoppe med at bruge Webstedet.
  3. Accept af vilkårene i Aftalen betyder samtykke til at følge instruktionerne på Webstedet for brug af Tjenesterne.
  4. Ved at bruge Tjenesterne under denne Aftale forstår Brugeren fuldt ud og indser, at eventuelle aftaler med andre brugere af Webstedet vedrørende kontante betalinger og andre betalinger til hinanden, tredjeparter eller administratoren, afhængigt af resultaterne af et onlinespil eller en anden begivenhed om hvilket det ikke vides, om det vil blive afholdt eller ej, er strengt forbudt.
  5. Den aktuelle version af denne aftale er tilgængelig på Internettet på følgende adresse: https://gamezz.com/page/terms.
 3. REGISTRERING PÅ WEBSTEDET
  1. Brugeren er forpligtet til at registrere sig.
  2. Registrering er et sæt af brugerens handlinger, herunder levering af registreringsdata og anden information, udført af Brugeren ved hjælp af en særlig formular for at danne en Personlig konto og få adgang til Websteds tjenesterne.
  3. Efter at have afsluttet registreringsproceduren modtager Brugeren et brev til den e-mail-adresse, som han angav under registreringen. Dette brev indeholder et elektronisk link, ved at klikke på dette link bekræftes brugerens registrering på Webstedet.
  4. For at afslutte registreringsprocessen skal Brugeren give nøjagtige og fuldstændige oplysninger om sig selv i henhold til de spørgsmål, der tilbydes i registreringsformularen og overvåge relevansen af ​​denne information. Hvis brugeren giver ukorrekte oplysninger, eller administratoren har grund til at tro, at oplysningerne fra brugeren er ufuldstændige eller unøjagtige, har Administratoren ret til at blokere eller slette Brugerens Personlige konto og nægte at levere Tjenesten til brugeren.
  5. Brugeren er ansvarlig for sikkerheden (modstandsdygtighed over for gætte), brugen og bevarelsen af ​​Registreringsdataene.
  6. Brugeren er ansvarlig for alle handlinger, der udføres ved hjælp af brugerens Registreringsdata.
  7. Brugeren har ingen ret til at sælge og/eller på anden måde overføre sine Registreringsdata til tredjemand.
 4. PERSONLIG KONTO
  1. Alle handlinger med de Tjenester, der findes på Webstedet, udføres kun gennem Autorisation via den Personlige konto.
  2. Adgang til Tjenesterne, som udføres til betaling, udføres kun, hvis der er en positiv saldo på GAMEZZ-mønter på brugerens Personlige konto.
  3. Omkostningerne ved Tjenesterne er tilgængelige på Webstedet på den Personlige konto og kan tilføjes af Administratoren til afsnittet «Omkostninger ved tjenester».
 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
  1. Brugeren garanterer hermed, at han forstår og accepterer, at alle de oplysninger, der er specificeret af ham, inklusive brugerens personlige data, kan findes på webstedet i offentlig adgang i den forstand, at oplysningerne kan gøres tilgængelige for gennemgang for enhver bruger.

   Således påtager Brugeren sig alle risici forbundet med åben information, herunder, men ikke begrænset til: risikoen for at få en e-mail-adresse på listerne til afsendelse af spam-beskeder, risikoen for at få en e-mail-adresse til forskellige svindlere, risikoen for at få telefonnummer til SMS-spammere og/eller SMS-svindlere og andre risici, der opstår som følge af offentliggørelse af information.
  2. Brugeren garanterer hermed, at han forstår og accepterer, at Webstedet er et værktøj, der gør det muligt for Brugere at bruge Webstedstjenesterne i den form, hvor tjenesterne er.

   Brugeren forstår og accepterer, at Tjenesterne, adgangen til, som han modtager til betaling på Webstedet, muligvis ikke opfylder hans forventninger, behov, mål, og at disse mål, behov, forventninger ikke er kendt af Administratoren, og at i tilfælde af en sådan uoverensstemmelse har Brugeren ingen ret kræve tilbagebetaling af det betalte gebyr for at få adgang til Tjenesterne.
  3. Brugeren forstår og accepterer, at han i overensstemmelse med denne Aftale har et kategorisk forbud mod at bruge eventuelle sårbarheder, fejl i softwaren på webstedet og de Tjenester, der er offentliggjort på det for at påvirke brugen af ​​tjenesterne, herunder onlinespil.
  4. Brugeren forstår og accepterer, at Administratoren ikke har den tekniske evne til at påvirke brugen af ​​Tjenesterne i realtid, og derfor vil ethvert tab, som brugerne måtte have i forbindelse med interaktion med andre brugere, blive afgjort uden deltagelse af Administratoren.
  5. Brugeren forstår og accepterer, at han ikke har ret til at udføre aktiviteter for at organisere og deltage i hasardspil ved hjælp af Webstedets Tjenester, samt at foretage væddemål og modtage gevinster i forhold til andre brugere, tredjeparter eller Administratoren. I tilfælde af overtrædelse af forbuddet i dette afsnit har Administratoren ret til at nægte brugeren at yde yderligere tjenesterne.
  6. Under brugen af ​​tjenester i overensstemmelse med denne Aftale er det ikke tilladt at placere væddemål i GAMEZZ-mønter eller i nogen anden valuta; alle onlinespil og andre Tjenester betyder kun spillet «af interesse», dvs. uden at modtage noget materiale eller andre gevinster.
  7. Under alle omstændigheder er administratorens ansvar begrænset til 10.000 (ti tusind) rubler, og han er kun ansvarlig, hvis der er bevis for skyld i hans handlinger i henhold til artikel 15 i Den Russiske Føderations civilret.
  8. Hvis Brugeren har opdaget, at andre brugere overtræder sine rettigheder/legitime interesser gennem brug af webstedets tjenester, kan en sådan bruger kontakte Administratoren med en tilsvarende erklæring på den e-mail-adresse, der er angivet på Webstedet. Efter at have kontrolleret den relevante erklæring inden for en rimelig tid og bekræftet, at der er krænkelse af brugerens rettigheder, træffer administratoren en passende beslutning, som meddeles til den bruger, der sendte erklæring.
 6. MEDDELSER, DER SENDES TIL BRUGEREN
  1. Administratoren sender meddelelser til Brugeren via e-mail-adresser og/eller telefonnumre (via sms), der er angivet af Brugeren under registreringen.
  2. Brugeren accepterer hermed, at meddelelserne (specificeret i afsnit 6.1) og/eller deres individuelle dele kan være af reklamekarakter og også kan indeholde reklame, information og andre meddelelser fra både Administratoren selv og hans modparter.
  3. Meddelelser fra Brugere, der er beregnet til Administratoren, sendes efter de metoder, der er angivet på Webstedet. Beskeder, der er offentliggjort på webstedet, betragtes som leveret til brugeren fra det øjeblik, de blev offentliggjort. Administratoren er ikke ansvarlig for brug af andre brugere og/eller automatiserede systemer (robotter) af den formular, der er offentliggjort på webstedet til afsendelse af meddelelser. Administratoren er heller ikke ansvarlig for brug af andre brugere og/eller robotter af de telefonnumre, som brugeren angav på siderne på Webstedet.
  4. Administratoren har ret til at overføre brugeres e-mail-adresser og telefonnumre til tredjeparter for at sende reklame, information og andre meddelelser.
 7. GULDIGHETSPERIODE FOR AFTALE OG AFSLUTNING AF TJENESTEN
  1. Denne Brugeraftale træder i kraft fra det øjeblik Brugeren begynder at bruge Webstedet og er gyldig på ubestemt tid.
  2. Brugeren har til enhver tid ret til at nægte at bruge Tjenesterne i overensstemmelse med denne Aftale.
  3. Hvis Brugeren overtræder vilkårene i denne Aftale, har Administratoren ret til at opsige brugerens adgang til Tjenesterne, blokere den personlige konto og nægte ny registrering.
 8. ÆNDRING AF AFTALE
  1. Administratoren har til enhver tid ret til ensidigt at ændre vilkårene i denne Aftale.
  2. Den nye version af aftalen træder i kraft fra det øjeblik aftalen offentliggøres eller ændres på «Internettet»: https://gamezz.com/page/terms, hvis ikke andet er angivet i den nye udgave af Aftalen eller ikke er angivet yderligere, når den er sendt på den angivne adresse.
  3. Det vurderes, at Brugeren modtog en meddelelse om ændringen i Aftalen fra det øjeblik, den nye version af Aftalen eller ændringer dertil blev lagt ud på Internettet på den måde, der er specificeret i afsnit 6.3 i denne Aftale.
 9. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
  1. Administratoren har efter eget skøn ret til at overføre rettighederne og/eller forpligtelserne i henhold til denne Aftale, både helt og delvist til en tredjedel.
  2. Administratoren informerer Brugeren om overførsel af rettigheder og/eller forpligtelser ved at offentliggøre de relevante oplysninger på Webstedet i henhold til denne Aftale.
 10. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KONFLIKTLØSNING
  1. Denne aftale er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderation. Spørgsmål, der ikke er reguleret af denne aftale, kan løses i overensstemmelse med lovgivningen i Den Russiske Føderation.
  2. Alle konflikter og uenigheder, der måtte opstå under denne aftale og/eller i forbindelse med dens gennemførelse, løses i en kravprocedure.
  3. Hvis det er umuligt at nå til enighed i en klageprocedure, skal tvisten løses i Den Voldgiftsretten i byen St. Petersborg og Leningrad-regionen på den måde, der er foreskrevet i den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.
  4. Hvis tvisten ikke kan løses i en voldgiftsret, skal tvisten løses i Moskva-distriktsretten i byen Skt. Petersborg på den måde, der er foreskrevet i den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation.
 11. ANDRE OPLYSNINGER
  1. Denne aftale er oprettet på to eller flere sprog. I tilfælde af modsætninger mellem teksten til denne aftale oprettet på russisk og teksten til aftalen oversat til et andet sprog, prioriteres teksten til denne aftale oprettet på russisk.
notify icon